Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Okolje, prostor Zagotovitev pravne podlage za zagotavljanje dobrega stanja voda in kvalitete vode ter instrumentov za upravljanje z vodami MNVP R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zagotovitev pravnih podlag za vzpostavitev neposrednega dostopa inšpektorata za delo do podatkov iz nekaterih uradnih evidenc drugih nadzornih organov, ki jih potrebuje pri svojem delu MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zagotovitev spletnega orodja, ki bo brezplačno na voljo zlasti delodajalcem, ki zaposlujejo majhno število delavcev, da sami ocenijo tveganja v svojih organizacijah MDDSZ R
Internacionalizacija Zagotovitev sredstev za svetovanje in pomoč pri prodoru na tuje trge v okviru posebnega vavčerja za mikro in mala podjetja MGTŠ R
Razvojni zagon Zagotovitev svetovanja za MSP s podporo pred nelojalno poslovno prakso (TIRS) MGTŠ R
Ostalo Zagotovitev ustreznih pogojev za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj MNVP R
Izobraževanje, kadri, mladi Zagotovitev večjega zaposlovanja mladih izobraženih kadrov MDDSZ R
Internacionalizacija Zagotoviti učinkovitejši in fleksibilnejši vizni režim za tuje poslovneže MZEZ R
Siva ekonomija Zagotoviti ustrezno evidentiranost in obravnavo celotnega obsega nedovoljenih gradenj MNVP R
Podporno okolje Zagotoviti visoko raven zaščite potrošnikov in odpraviti nekatera nesorazmerna bremena za gospodarske subjekte MGTŠ R
Davki Zahteva za omejitev prenosa podjetja zasebnika le med družinskimi člani ter zahteva, da se mora pogodba o prenosu podjetja na pravnega naslednika skleniti v notarski obliki. MGTŠ R
Razvojni zagon Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih MF R
Okolje, prostor Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste MzI R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zaposlovanje in ukrepi aktivne politike zaposlovanja MDDSZ R
Izobraževanje, kadri, mladi Zmanjšanje administrativnih ovir na področju verifikacije učnih mest, ki jo trenutno ureja Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra. MVZI R
Siva ekonomija Zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno in učinkovitejši nadzor nad kršitvami zakona, proučitev možnosti za uresničitev pripomb in predlogov nadzornih organov iz poročila vladne komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja... MDDSZ R
Davki Zmanjšati odliv stokovnjakov v tujino MF R
Specializacija Znižanje glob za prekrške voznikov, prevoznikov ter odgovornih oseb MzI R
Davki Znižanje stroškov davčne izvršbe MF R