S ciljem, da bi bile aktivnosti in ukrepi državne uprave pregledni, medresorsko usklajeni, nadzorovani in predvsem realizirani je vzpostavljena aplikacija »Enotna zbirka ukrepov«, ki na enem mestu nudi:

- pregled vseh ukrepov po odgovornih resorjih,
- nadzor nad njihovo realizacijo,
- pregled nad prihranki občin in
- napreden iskalnik, ki omogoča izpise podatkov po meri uporabnika.


Orodje ima velik potencial in uporabno vrednost pri organiziranju, načrtovanju, postavljanju prioritet in spremljanju dela in rezultatov organov. Ključnega pomena je tudi, da omenjeno orodje spodbuja zaposlene k povečanju odgovornosti pri izvedbi posamičnih nalog tako znotraj ministrstva, medresorsko kot tudi na nivoju vlade.

Gre torej za managersko orodje, ki omogoča spremljanje dela Vlade RS in prispeva k izboljšanju zakonodajnega in poslovnega okolja.

Na spodnjih zavihkih je omogočeno spremljanje »Realizacije ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«, ki vplivajo predvsem na gospodarstvo in državljane ter »Realizacije ukrepov za javno finančne prihranke občin« s področja občin.