Kako deluje

Vlada RS je za doseganje večjih sinergijskih učinkov ukrepov, v izogib poročanju različnim organom o istovrstnih ukrepih, zasledovanju enotne koordinacije in posledično veliko večjim vplivom na realizacijo ukrepov sprejela Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, v katerem so prvič na enem mestu vključeni ukrepi, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije iz ključnih dokumentov za dvig konkurenčnosti in boljše poslovno okolje. Prav tako je poenoteno poročanje za vse dokumente, pri čemer se Vladi RS tri krat letno posreduje poročilo o stopnji realizacije ukrepov iz Enotnega dokumenta. Ob vsaki potrditvi poročila s strani Vlade RS, so posamezni resorji zavezani, da ukrepe iz Enotne zbirke ukrepov realizirajo v skladu s predvidenim terminskim planom. Enotna zbirka ukrepov se sproti dopolnjuje z novimi ukrepi, vanj pa so vključene tudi spremembe nastale na podlagi predlogov oddanih preko portala STOP birokraciji in Predlagam Vladi.

Pobude in predlogi ter sprotno dopolnjevanje Enotne zbirke ukrepov z novimi ukrepi
V Sloveniji se vse prepogosteje srečujemo s številnimi administrativnimi ovirami, ki ustvarjajo naše poslovno okolje nespodbudno in neprijazno, državljanom pa povzročajo obilico slabe volje. Verjetno ste se že kdaj znašli v zadregi, ko ste morali izpolniti obrazec, morda celo dva ali več? Podjetniki, strokovna in zainteresirana javnost ste torej ključni vir znanja in izkušenj iz terena, zato apeliramo na vas, da nam posredujete pobude in predloge za izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja ter posledično vzpostavitev države kot učinkovitega servisa. Vaše pobude in predloge bomo sproti pregledali in izbrali tiste najbolj obremenjujoče ter jih tri krat letno uvrstili v dopolnjeno Enotno zbirko ukrepov.

Realizirani ukrepi
Objava realiziranih ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov je dostopna tako preko predmetne aplikacije kot tudi preko spletnega portala STOP birokraciji, na strani http://www.stopbirokraciji.si/ze-realizirani-ukrepi/.
Aplikacija predstavlja dodano vrednost, saj je poleg vsebinskega prikaza podatkov, prvič omogočeno, da s pomočjo funkcije »iskalnik ukrepov« uporabniki sami izbirate podatke, ki jih želite spremljati s pomočjo grafičnega in tabelaričnega prikazovanja oziroma izpisovanja. Tako imate uporabniki v vsakem trenutku dostop do ažurnih informacij o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov.

S pomočjo aplikacije »Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« je na enem mestu omogočeno ažurno pregledovanje in spremljanje realizacije vseh ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov, v katerem so prvič na enem mestu pregledno vključeni vsi ukrepi iz 11 strateških dokumentov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije.

Za lažje razumevanje so poleg vsebinskih opisov ukrepov na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi, s pomočjo katerih je možno v vsakem trenutku pridobiti še dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi iz področja, ki ga ministrstvo pokriva. Dodano vrednost za uporabnike predstavlja iskalnik, s pomočjo katerega je možno izbrati niz podatkov, ki vas posebej zanimajo, ter si na ta način lahko pripravite individualna poročila.