Natisni

Naloga

Priprava dokumentov na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah

Ukrep / Priprava dokumentov na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah

Zgodovina statusov

30.07.2021 R
01.10.2020 DR
12.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava dokumentov na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2019
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 1.: Učinkovita organiziranost
1.2.: Programski proračun
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Z interventnim zakonom je bila priprava DPRP odložena na čas po končanem okrevanju po epidemiji. Vsebinsko vlogo DPRP je prevzel Načrt za okrevanje in odpornost, katerega nosilec je SVRK. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MF  01.10.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 30. 09. 2020: Zaradi izjemnih okoliščin povezanih z epidemijo COVID-19 je Vlada s spremembo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 določila, da se, ne glede na prvi odstavek 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah državni program razvojnih politik iz 9.a člena ZJF in srednjeročna fiskalna strategija iz 9.č člena ZJF v letih 2020 in 2021 ne predložita vladi. Vlada pa mora na podlagi zahtev EU najkasneje do konca aprila 2021 sprejeti Načrt za okrevanje in odpornost, ki bo opredelil prioritetne reforme, ukrepe in investicije, ki bodo omogočile okrevanje gospodarstva in bodo lahko financirane iz evropskega sklada za okrevanje.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Rok za izvedbo je skladno z Zakonom o javnih financah november 2019. SVRK kot nosilec DPRP je organiziral delavnico za vse resorje, ki je bila izvedena 9. 1. 2019. Na delavnici so udeleženci na podlagi sprejete Strategije razvoja Slovenije pripravili SWOT analizo posameznih področij, ki bo ena od podlag za pripravo DPRP.