Natisni

Naloga

Izvedba promocijske kampanje SPOT

Ukrep / Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka

Zgodovina statusov

22.04.2020 R
12.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvedba promocijske kampanje SPOT
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 12.02.2019
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Promocija sistema SPOT točk poteka redno prek vseh nivojev SPOT sistema (portal SPOT (VEM), SPOT Registracija, SPOT Svetovanje in SPOT Global). Večja vseslovenska promocijska medijska kampanja sistema SPOT (promocija strokovne in širše javnosti) se je izvedla v letu 2019. V mesecu maju 2019 smo MJU, MGRT in SPIRIT izvedli skupno promocijsko akcijo v okviru EU Projekt – moj projekt. V času MOS-a 2019 je bila izdana zloženka SPOT, ki je predstavlja sistem SPOT, posamezne nivoje, izvajalce in storitve, ki jih nudijo. Za promocijo sistema SPOT smo v obdobju od 14. 10. 2019 do 17. 11. 2019 pripravili krajši TV oglas, oglasne članke in spletne oglasne pasice, s katerimi smo vabili poslovno javnost k prepoznavnosti namena sistema SPOT, predstavitvi nacionalne pokritosti s točkami ter vabili potencialne in obstoječe podjetnike k obisku osrednjega portala sistema SPOT in njim najbližje SPOT točke. V obdobju 2018 - 2019 je mreža SPOT Svetovanje s svojimi storitvami podprla 7.121 novoustanovljenih podjetij. V programe za dvig kompetenc, ki jih SPIRIT Slovenija izvaja preko podporne mreže SPOT je bilo vključenih 24.525 udeležencev. V to so zajeta usposabljanja, delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti. Preko podporne mreže SPOT Svetovanje je bilo izvedenih tudi 28.253 svetovanj. Svetovanja so vezana tudi na objavljene spodbude malih vrednosti preko vavčerjev 2019 - 2023. Dodana vrednost regijskih točk SPOT Svetovanje se kaže tudi v boljšem pretoku/sinergiji znanja med več različnimi deležniki, regijskem povezovanju točk SPOT Svetovanje z ostalimi subjekti podpornega okolja v regiji ter v boljšem medregijskem sodelovanju. Poleg tega prihaja do specializacije SPOT točk po naravni poti. SPOT točke prispevajo k sooblikovanju ukrepov na državni ravni, tudi z opozarjanjem na sistemske napake, podjetjem pa pomagajo pri odpiranju novih poslovnih priložnosti na regionalni/lokalni ravni. Glede na primerjavo kazalnikov z letom 2018 je v letu 2019 moč opaziti povečano prepoznavnost storitev SPOT Svetovanje, saj se vse več podjetnikov in potencialih podjetnikov obrača nanje, prav tako je opazno tudi večje število izvedenih aktivnosti glede na predhodno leto. SPIRIT tudi obdobno izvaja merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev SPOT Svetovanja. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Promocija sistema SPOT točk poteka redno prek vseh nivojev SPOT sistema (portal SPOT (VEM), SPOT Registracija, SPOT Svetovanje in SPOT Global). Večja vseslovenska promocijska medijska kampanja sistema SPOT (promocija strokovne in širše javnosti) pa se bo izvedla v letu 2019.