Natisni

Naloga

Vzpostavitev SPOT regijskih točk (celovito svetovanje na eni točki)

Ukrep / Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka

Zgodovina statusov

12.02.2019 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev SPOT regijskih točk (celovito svetovanje na eni točki)
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 30.06.2018
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Regijske SPOT točke, ki jih imenujemo SPOT Svetovanje, so bile vzpostavljene, in sicer je bilo podprtih 12 SPOT Svetovanje, ki vključujejo 47 institucij (14 OZS, 6 GZS, RRA in ostale institucije) ter 62 svetovalcev. Izbrane so bile na javnem razpisu za 5-letno obdobje. Nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Točke SPOT Svetovanje so v letu 2018 izvedle 10.824 svetovanj s poslovnimi subjekti, organizirala 262 regionalnih delavnic, 77 regionalnih usposabljanj, 47 izmenjav dobrih praks, zagotovila informacije o 16 perspektivnih poslovnih priložnosti in organizirala 11 dogodkov mreženja regionalnih podpornih organizacij za podjetja.