Natisni

Naloga

Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra

Ukrep / Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra

Zgodovina statusov

30.07.2021 R
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 7.: Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev
7.3.: Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V letu 2020 so se tekoče izvajale naloge izvajanja vdornih testov, upravljanja ranljivosti in odzivanja na varnostne incidente, za katere ocenjujemo, da smo dosegli zrelostni nivo 4, preverjanja izvorne kode pa zrelostni nivo 5. Izvajanje analize varnostnih incidentov in upravljanje z informacijsko varnostjo ocenjujemo na zrelostni nivo 3, upravljanje s sistemom vab pa na zrelostni nivo 4. Ciljne vrednosti smo dosegli oziroma smo jih pri preverjanju izvorne kode in upravljanju s sistemom vab, presegli.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: V letu 2019 so se tekoče izvajale naloge preverjanja izvorne kode, izvajanja vdornih testov, upravljanja ranljivosti in odzivanja na varnostne incidente, za katere ocenjujemo, da smo dosegli zrelostni nivo 4. Izvajanje analize varnostnih incidentov in upravljanja s sistemom vab ocenjujemo na zrelostni nivo 3, upravljanje z informacijsko varnostjo pa na zrelostni nivo 2.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letu 2018 so bile ustrezno vzpostavljene, dopolnjene in utečene v tekoče operativno delo predvsem storitve preverjanja izvorne kode, izvajanja vdornih testov, upravljanja ranljivosti in varnostnih incidentov, ki jih ocenjujemo povprečno na zrelostni nivo 3. Storitve analize varnostnih incidentov in upravljanja s sistemom vab ocenjujemo na zrelostni nivo 2 ter upravljanje z informacijsko varnostjo na nivo 1.