Natisni

Naloga

Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc

Opis naloge

Ugotovljeno je, da so bili marsikateri vodarski podatki (npr. karte razredov poplavne nevarnosti za potrebe prostorskega načrtovanja in graditve objektov) že naročeni, pripravljeni in plačani, a nikoli sistematično urejeni, združeni in javno objavljeni. Na področju obvladovanja poplavne ogroženosti so bili v preteklem letu sicer že vzpostavljena ti. Integralna karta razredov poplavne nevarnosti RS in Evidenca poplavnih dogodkov za obdobje 1980-2010, ki sta obe že javno objavljeni in dostopni na spletni strani Agencije RS za okolje (Atlas okolja). Obstoječe evidence je treba redno nadgrajevati. Vzpostaviti in javno objaviti pa je treba še druge vodarske evidence (npr. javna objava načrtovanih vodarskih investicij, evidenca vplivov in obremenitev na vode, itd.), ki bodo na dolgi rok pripomogle k bolj kvalitetnemu in časovno optimiziranemu prostorskemu načrtovanju in graditvi objektov.

Ukrep / Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Na Atlasu okolja na spletni strani Agencije RS za okolje so vzpostavljene nove vodarske evidence (npr. Integralna karta razredov poplavne nevarnosti, Evidenca poplavnih dogodkov 1980-2010, v kratkem še Integralna karta poplavne nevarnosti (iKPN Si) (ni enaka iKRPN Si))... Prav tako je bil v marcu leta 2013 uveljavljen Pravilnik o vodnem katastru...

Zgodovina statusov

27.05.2015 R
25.02.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MNVP  27.05.2015  V letu 2015 so bile na novo vzpostavljene (Atlas voda, LIDAR pregledovalnik, integralna karta globin pri 100-letnih poplavah) in nadgrajene stevilne vodarske evidence (integralna karta poplavne nevarnosti in integralna karta razredov poplavne nevarnosti) ter vzpostavlja nova informacijska platforma, kjer so bile na enem mestu zdruzene vse vodarske evidence na portalu eVode: http://evode.arso.gov.si/  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  25.02.2015  Vzpostavitev evidence je v zaključni fazi (fazi testiranja). 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  29.05.2014  Integralna karta razredov poplavne nevarnosti in Integralna karta poplavne nevarnosti sta bili v tem obdobju nadgrajeni oz. posodboljeni. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014