Natisni

Naloga

Zmanjšanje količine odpadkov in ohranjanje naravnih virov

Opis naloge

Delovna skupina, ki jo vodi Ministrstvo kmetijstvo in okolje, pripravlja predloge, s katerim se bo uveljavilo zeleno javno naročanje tudi na področju gradnje in obnove cest. Cilj je predlagano zmanjšanja količine odpadkov in ohranjanja naravnih virov.

Ukrep / Uveljavitev zelenega javnega naročanja pri gradnji in obnovi cest, z vključevanjem okoljskih meril pri javnem naročanju

Učinki naloge / pričakovani rezultati


Zgodovina statusov

18.10.2017 R
19.09.2016 DR
18.05.2016 N
10.02.2016 N
15.09.2015
02.06.2015
25.02.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zmanjšanje količine odpadkov in ohranjanje naravnih virov
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2017
Tip naloge
Načelo SBA v
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Zmanjšanje količine odpadkov in ohranjanje naravnih virov v okviru zelenega javnega naročanja je urejeno v Uredbi o zelenem javnem naročanju, ki je bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 51/17, dne 14. septembra 2017.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Področje gradnje cest je uvrščeno kot nova priloga k Uredbi za zeleno javno naročanje v sklopu prenove uredbe. Predlog je trenutno v javni obravnavi. 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016 
01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  15.09.2015  GZS je v juliju na MOP neformalno poslala predlog nove skupine proizvodov oziroma priloge k Uredbi o zelenem javnem naročanju v obliki temeljnih okoljskih zahtev za gradnjo in obnovo cest. V skladu s predlogom smo predlog uvrstili med aktivnosti osnutka Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo, ki je trenutno v javni obravnavi. Odločitev, ali se bo v okviru Uredbe o zelenem javnem naročanju oblikovala nova skupina proizvodov/storitev bo dogovorjena v okviru Delovne skupine za prenovo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jo vodi MJU. 
01.02.2015 - 30.04.2015  MNVP  02.06.2015  Ni sprememb od prejšnjega poročanja. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  25.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  29.05.2014  Na strokovni ravni (po dogovoru pripravljata ZAG in GZS) se usklajuje in pripravlja osnutek meril za pripravo priloge k Uredbi o zelenem javnem naročanju. Po prejemu osnutka meril se predvideva medresorska uskladitev predloga uredbe. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014