Natisni

Naloga

Sprememba Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in flouriranih toplogrednih plinov pri opredelitvi minimalnih pogojev za usposobljenost oseb – izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim.

Ukrep / Sprememba minimalnih pogojev za usposobljenost izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Mnenje MKO:
Ministrstvo bo proučilo skladnost veljavne ureditve s predpisi EU, ki urejajo to področje in veljajo neposredno ter po potrebi spremenilo ureditev, upoštevajoč ureditev v primerljivih državah članicah EU.

Zgodovina statusov

10.01.2017 R
02.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 DR
09.09.2015 N
27.05.2015 N
24.02.2015 N
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprememba Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in flouriranih toplogrednih plinov pri opredelitvi minimalnih pogojev za usposobljenost oseb – izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim.
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  10.01.2017  Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št.60/16) je bila sprejeta v letu 2016 in s tem je naloga realizirana. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  02.09.2016  Uredba je usklajena in bo predvidoma drugi teden uvrščena na vlado.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Osnutek uredbe je v medresorskem usklajevanju.Predviden sprejem na Vladi RS v mesecu juniju 2016.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Uredba je v zaključni fazi priprave. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MNVP  27.05.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  29.05.2014  Pričakujemo spremembo Uredbe EU v zadnjem kvartalu leta 2014, v skladu s tem bo MKO uskladil predpise na tem področju.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014