Natisni

Naloga

V praksi se ponavadi prepisujejo podatki iz plana in zakonov, dejansko pa je pri celotni zgodbi zelo malo strokovnega dela glede na obseg poročila. Predlog je da se ta del vključi v Presojo vplivov na okolje ( z nekoliko razširjenimi vsebinami), saj se vse vsebine v PVO tudi obravnavajo. Nikakršne potrebe ni, da se zahteva samostojen dokument, saj predstavlja še dodaten balast, ki po nepotrebnem zavira celoten postopek sprejema npr. OPN oziroma drugih planov in znatno povečuje strošek investitor

Ukrep / V zvezi s presojo vplivov na okolje je potrebno preveriti smiselnost tako imenovanega »Dodatka« v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

»Dodatek« kot samostojen dokument je potreben, ker gre za izpolnjevanje Direktive o habitatih, ki ima v tem delu drugačne zahteve kot Direktiva o PVO. Preverila se bo vsebina »Dodatka« in se ustrezno optimizirala.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja V praksi se ponavadi prepisujejo podatki iz plana in zakonov, dejansko pa je pri celotni zgodbi zelo malo strokovnega dela glede na obseg poročila. Predlog je da se ta del vključi v Presojo vplivov na okolje ( z nekoliko razširjenimi vsebinami), saj se vse vsebine v PVO tudi obravnavajo. Nikakršne potrebe ni, da se zahteva samostojen dokument, saj predstavlja še dodaten balast, ki po nepotrebnem zavira celoten postopek sprejema npr. OPN oziroma drugih planov in znatno povečuje strošek investitor
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Smiselnost »Dodatka« je bila preverjena, pri čemer so Pilotne preverbe EU potrdile, da je »Dodatek« nujen (primeri: DPN Škofljica, črpalna elektrarna Kozjek).