Natisni

Naloga

Poenostavitev postopkov na področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave

Ukrep / Poenostavitev postopkov na področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Mnenje MKO:
Pri tem ukrepu je potrebno upoštevati izjemo v primeru postopka izdajanja okoljevarstvenih soglasij.

Zgodovina statusov

28.05.2014 R
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostavitev postopkov na področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah je bil 22. 5. 2014 sprejet v DZ. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Ukrep je realiziran z novelo Zakona o vodah in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah- Osnovni namen noveliranja Zakona o vodah je odpraviti administrativne ovire z namenom zagotovitve boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Predlagani zakon se tako nanaša na osnovni področji, kjer prihaja do največjih zaostankov in postopkovnih ovir, to sta področji izdaje vodnega soglasja in vodne pravice. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave - Osnovni namen noveliranja Zakona o ohranjanju narave je odprava administrativnih ovir in bremen ter poenostavitev nekaterih postopkov z namenom zagotovitve boljšega zakonodajnega okolja ob enakem učinku na področju ohranjanja narave, uskladitev s spremembami sistemske zakonodaje, manjše uskladitve z EU predpisi in ureditev vožnje v naravnem okolju z vozili na motorni pogon. V obeh primerih ne gre za konceptualne spremembe, pač pa za poenostavitve/opustitve določenih postopkov brez škode za varovanje voda oz. narave. Rezultat bo zmanjšanje cca. 4500 upravnih postopkov.Za obe noveli sta že zaključeni tako javna obravnava kot medresorsko usklajevanje in bosta naslednji teden obravnavani na delovnih telesih sej vlade. Dodatno sta tudi koalicijsko usklajeni. V DZ naj bi bili obravnavani po skrajšanem postopku na majski seji. Stališče MNZ: menimo, da ne moremo govoriti o dokončni realizaciji temveč zgolj o ukrepu, ki je v fazi realizacije, saj oba predmetna zakona še nista sprejetav DZ RS.