Natisni

Naloga

Analiza različnih oblik in modelov vajeništva

Ukrep / Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo

Zgodovina statusov

25.01.2016 R
13.02.2015 DR
27.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Analiza različnih oblik in modelov vajeništva
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 30.06.2016
Načelo SBA I
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MVI  25.01.2016  Analiza različnih oblik im modelov vajeništva v Sloveniji je bila izvedena in ovrednotena na sestanku "Steering Group Thematic Country Review of Apprenticeship in Slovenia Validation Meeting" oktobra 2015.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MVI  13.02.2015  Obravnavana so bila vprašanja vpisa v srednje in višje šole za mladino in odrasle, uvajanje vajeništva. Center za poklicno izobraževanje ni bil uspešen pri kandidaturi na mednarodni razpis. Imenovanje medresorske skupine za pripravo strategije razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja do leta 2020 je v fazi usklajevanja. 1. seja poklicne koordinacije je bila 12.6.2014, 2. seja poklicne koordinacije pa 6.10.2014. V januarju in februarju je potekalo delo obeh komisij za pripravo izhodišč, ki se bo predvidoma zaključilo v začetku marca 2015. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MVI  27.05.2014  Imenovana je poklicna koordinacija, ki bo usklajevala vse aktivnosti ministrstev in socialnih partnerjev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, v teku je imenovanje delovnih skupin za pripravo Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter višjem strokovnem izobraževanju, na e- demokraciji je objavljeno gradivo za novelo Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, v socialnem sporazumu je med socialnimi partnerji usklajeno poglavje o izobraževanju, Center RS za poklicno izobraževanje se bo v imenu MIZŠ prijavil na razpis evropske komisije za pripravo ukrepov za uvedbo vajeništva, v pripravi je imenovanje delovne skupine za pripravo strategije razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja do leta 2020. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Stališče MGRT: Ni v pristojnosti MGRT, predlagamo prenos na MIZŠ.