Natisni

Naloga

Program »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prve zaposlitve mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«

Ukrep / Zagotovitev večjega zaposlovanja mladih izobraženih kadrov

Zgodovina statusov

29.01.2016 R
17.12.2015 DR
11.09.2015
02.06.2015
23.02.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Program »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prve zaposlitve mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  29.01.2016  Javno povabilo Iz faksa takoj praksa je zaključeno (30.6.2015). Do konca leta 2015 so tako potekale vključitve oz. zaposlitve ter spremljanje. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.12.2015  Program je v izvajanju. 
01.05.2015 - 31.08.2015  MDDSZ  11.09.2015  Zbiranje ponudb za zaposlitev mladih oseb z izpopolnjevanjem na delovnem mestu je bilo 30. 6. 2015 zaključeno. Sprejetih je bilo 478 ponudb za 763 vključenih oseb v vrednosti 4.578.000 EUR.  
01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  02.06.2015  Zbiranje ponudb za zaposlitev mladih oseb z izpopolnjevanjem na delovnem mestu je do 30. 6. 2015. Do konca maja 2015 je bilo prejetih 714 ponudb, od tega jih je bilo sprejetih za 521 zaposlitev v vrednosti 3.108.000 EUR. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  23.02.2015  Januarja 2015 je Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo "Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto". Zbirajo se vloge delodajalcev in sklepajo z mladimi zaposlitveni načrti. Prve pogodbe z delodajalci bodo podpisane konec februarja 2015. Povabilo je odprto do 30. 6. 2015. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Predlagamo, da se kot podcilj tega ukrepa navede: Program »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prve zaposlitve mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«. Opis stanja: Navedeni program se bo začel izvajati konec avgusta oziroma začetku septembra. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Delovna skupina ZRSZ in Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki bo pripravila politiko štipendiranja, se bo ustanovila v mesecu januarju. Sicer je pa pripravljen dokument Jamstvo za mlade, v katerega je vključenih 38 ukrepov (150 milijonov evrov)