Natisni

Naloga

Spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med mladimi (promocija, UPI)

Ukrep / Spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med mladimi (promocija, UPI)

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ukrep usmerjeni za spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med mladimi se izvajajo preko (i) splošne promocije podjetništva in inovativnosti ter (ii) izvajanja programa ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Na področju promocije podjetništva smo želeli doseči sinergijske učinke in usklajeno delovanje večih institucij tudi preko aktivnosti združevanja JAPTI, TIA in STO v novo javno agencijo SPIRIT Slovenija.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med mladimi (promocija, UPI)
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA I
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  "MGRT je preko SPIRIT v zadnjem trimesečju nadaljeval z aktivnostmi, ki jih izvaja na področju spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi in sicer: Na področju osnovnih šol:Na javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri izvajanju aktivnosti v okviru rednega učnega programa in v okviru obšolskih dejavnosti, ki so usmerjene v doseganje ciljev programa pri učencih se je odzvalo 54 osnovnih šol, katerim smo omogočili nakup materiala potrebnega pri izvajanju krožkov z učenci. Na podlagi te spodbude bo v krožke, usmerjene v spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, vključeno preko 1900 osnovnošolcev.Za učitelje, ki bodo izvajali krožke z osnovnošolci smo zagotovili tudi vključitev v dva dvodnevna usposabljanja, ki sta namenjena seznanitvi z v preteklih letih razvito metodologijo za izvajanje krožkov UPI in novih metodah spodbujanja kreativnosti inovativnosti pri mladih. V te delavnice je bilo vključenih 109 učiteljev iz 34 osnovnih šol. Na podlagi obveze, ki izhaja iz udeležbe na usposabljanjih bo na dodatnih 9 šolah izvedeno še 9 krožkov z 135 učenci. Podprli smo aktivnosti Zavoda RS za šolstvo o izvedbi projekta Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah. V okviru tega projekta je vključenih 10 osnovnih šol v testno izvedbo izbirnega predmeta, namenjenega spodbujanju inovativnosti učencev, pripravljen bo kurikulum za izbirni predmet, razvit in izveden bo usposabljanja za učitelje tega predmeta. Izvedeni sta bili dve usposabljanji učiteljev, ki izvajajo testne izvedbe izbirnega predmeta, sedaj pa se izvaja mentoriranje tem učiteljem in pripravo strokovnih podlag za izvajanje tega predmeta. V izvedbo izbirnega premeta je vključenih 188 osnovnošolcev.Na področju srednjih šol:Na podlagi javnega naročila »Izvedba obšolskih dejavnosti za dijake na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti« je bil izbran izvajalec za izvedbo naslednjih aktivnosti:• organ