Natisni

Naloga

Skrajšanje rokov izvedbe postopkov javnega naročanja in odprava administrativnih ovir

Opis naloge

Skrajšanje rokov izvedbe postopkov javnega naročanja in odprava administrativnih ovir

Ukrep / Prenova sistema javnega naročanja

Zgodovina statusov

17.02.2016 R
16.09.2015 DR
17.09.2015 DR
02.04.2015 N
27.02.2015 N
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Skrajšanje rokov izvedbe postopkov javnega naročanja in odprava administrativnih ovir
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.05.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  17.02.2016  ZJN-3 je sprejet in objavljen v Ur.l.RS 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.09.2015  V obravnavi v DZ. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Zakon je v obravnavi v DZ RS. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  Admin  02.04.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  27.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročevalsko obdobje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  29.05.2014  Ugotavljamo, da je tako oblikovan podcilj ukrepa prenova sistema javnega naročanja dodan na novo. V zvezi z ureditvijo neposrednih plačil je Ministrtsvo za finance že pojasnilo, da so neposredna plačila podizvajalcem pri javnem naročanju obvezna od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS,št. 19/10) v letu 2010.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014