Natisni

Naloga

Podaljšanje rokov za certificiranje obstoječih igral

Ukrep / Podaljšanje rokov za certificiranje obstoječih igral

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Varnost igral na javnih površinah je v pristojnosti občin. V pristojnosti MGRT je Zakon o splošni varnosti proizvodov, ki zahteva varnost igral pri dajanju na trg in pri ponujanju v okviru opravljanja storitev (pomeni igrala pred gostinskimi objekti, v trgovskih centrih, turističnih kmetijah, ...), na podlagi katerega TIRS izvaja nadzor. Certifikat ni predpisan.

Zgodovina statusov

27.05.2014 R
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Podaljšanje rokov za certificiranje obstoječih igral
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 31.12.2014
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MVI  27.05.2014  Sistem ugotavljanja varnosti igral in njihove namestitve je že vzpostavljen na podlagi 8. a člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Od leta 2010 je način certificiranja obstoječih igral igrišča urejen s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (v nadaljevanju: pravilnik). Varnost igral na igriščih vrtca in njihove namestitve je morala ugotoviti in ustrezno ukrepati komisija (določena s pravilnikom,) v roku 1 leta od uveljavitve sprememb pravilnika - to je do 11. 6. 2011.