Natisni

Naloga

Zagotavljanje enakosti trgovinskih gospodarskih subjektov pri pridobivanju EU sredstev

Opis naloge

Zagotavljanje več evropskih sredstev preko javnih razpisov

Ukrep / Podpora gospodarstvu pri pridobivanju projektov EU

Zgodovina statusov

26.05.2015 R
23.02.2015 R
30.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zagotavljanje enakosti trgovinskih gospodarskih subjektov pri pridobivanju EU sredstev
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  26.05.2015  MGRT izvaja podporo gospodarstvu pri pridobivanju sredstev EU preko informiranja in promoviranja EU projektov, ki jih izvaja samo ali preko svojih izvajalskih institucij (SPIRIT, Slovenski podjetniški sklad). Neposredno podporo z informacijami o razpoložljivih EU virih, programih ter partnerstvih pa dajejo vstopne točke VEM, subjekti inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški in univerzitetni inkubatorji), mreža EEN ter zbornice (GZS, OZS). Vsi javni razpisi sofinancirani iz EU sredstev so transparentni, javni in nediskriminatorni ter niso namenjeni posameznim branžnim oblikam gospodarske dejavnosti, zato ni mogoče zagotoviti neposrednega vpliva na višino dodeljenih EU sredstev trgovinskim gospodarskim subjektom. Dodatno ima imenovane nacionalne kontaktne točke za komunitarne programe EU (COSME, Obzorje 2020), ki dajejo informacije in pomagajo podjetjem pri prijavah na javne pozive Evropske komisije.  
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  23.02.2015  MGRT izvaja podporo gospodarstvu pri pridobivanju sredstev EU preko informiranja in promoviranja EU projektov, ki jih izvaja samo ali preko svojih izvajalskih institucij (SPIRIT, Slovenski podjetniški sklad). Neposredno podporo z informacijami o razpoložljivih EU virih, programih ter partnerstvih pa dajejo vstopne točke VEM, subjekti inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški in univerzitetni inkubatorji), mreža EEN ter zbornice (GZS, OZS). Vsi javni razpisi sofinancirani iz EU sredstev so transparentni, javni in nediskriminatorni ter niso namenjeni posameznim branžnim oblikam gospodarske dejavnosti, zato ni mogoče zagotoviti neposrednega vpliva na višino dodeljenih EU sredstev trgovinskim gospodarskim subjektom. Dodatno ima imenovane nacionalne kontaktne točke za komunitarne programe EU (COSME, Obzorje 2020), ki dajejo informacije in pomagajo podjetjem pri prijavah na javne pozive Evropske komisije. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MKRR  30.05.2014  Ukrep ne sodi v pristojnost SVRK, zato predlagamo izbris SVRK kot nosilca tega ukrepa. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  MGRT izvaja podporo gospodarstvu pri pridobivanju sredstev EU preko informiranja in promoviranja EU projektov, ki jih izvaja samo ali preko svojih izvajalskih institucij (SPIRIT, Slovenski podjetniški sklad). Neposredno podporo z informacijami o razpoložljivih EU virih, programih ter partnerstvih pa dajejo vstopne točke VEM, subjekti inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški in univerzitetni inkubatorji), mreža EEN ter zbornice (GZS, OZS). Vsi javni razpisi sofinancirani iz EU sredstev so transparentni, javni in nediskriminatorni ter niso namenjeni posameznim branžnim oblikam gospodarske dejavnosti, zato ni mogoče zagotoviti neposrednega vpliva na višino dodeljenih EU sredstev trgovinskim gospodarskim subjektom.