Natisni

Naloga

Podpora malemu gospodarstvu pri pridobivanju projektov EU

Ukrep / Podpora gospodarstvu pri pridobivanju projektov EU

Zgodovina statusov

02.06.2015 R
30.05.2014 R
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Podpora malemu gospodarstvu pri pridobivanju projektov EU
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MKRR  02.06.2015  Naloga je realizirana. 
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MKRR  30.05.2014  Republika Slovenija v okviru izvajanja ukrepov kohezijske politike namenja del sredstev neposredno spodbujanju podjetništva ter podpori gospodarstvu, tudi v obliki finančnega inženiringa. V letu 2014 so se tem ukrepom namenila dodatna sredstva v skupni višini 15.035.897 EUR kot posledica prerazporeditve sredstev iz OP ROPI na OP RR, in sicer na področje konkurenčnost podjetij in raziskovalno odličnost. Glede na potrebe podjetniškega sektorja in slabših razmer na finančnih trgih se bodo dodatna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR lahko uporabila preko instrumentov finančnega inženiringa za lastniško ali dolžniško financiranje podjetij.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vsi javni razpisi sofinancirani iz EU sredstev so transparentni, javni in nediskriminatorni, zato ni mogoče zagotoviti neposrednega vpliva na višino dodeljenih EU sredstev posameznim gospodarskim subjektom. Je pa kot stalna naloga vseh deležnikov kohezijske politike v RS, da omogočijo hitro, učinkovito ter zakonodajno ustrezno izvedbo sofinanciranih projektov, med drugim tudi s kreditiranjem mikro, malih in srednjih podjetij preko finančnega inženiringa, ki se izvaja preko Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d.