Natisni

Naloga

Priprava akcijskega načrta Vlade RS za poenostavitev postopkov javnih razpisov za podjetja.

Ukrep / Podpora gospodarstvu pri pridobivanju projektov EU

Zgodovina statusov

26.05.2015 R
27.02.2015 DR
06.06.2014 DR
30.05.2014 N
27.05.2014 DR
27.05.2014 N
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava akcijskega načrta Vlade RS za poenostavitev postopkov javnih razpisov za podjetja.
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  26.05.2015  Minister pristojen za gospodarstvo je sprejel Program za izvajanje finančnih spodbud MGRT 2015 – 2020, na podlagi katerega bodo potrjene sheme državnih in de minimis pomoči (trenutno so potrjene že MSP shema, shema usposabljanja in de minimis shema). Dodatno je MGRT skupaj s SPIRIT in Slovenskim podjetniškim skladom pripravilo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o podpornem okolju za podjetništvo z namenom poenostavitve postopkov za pridobivanje finančnih sredstev.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  27.02.2015  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog Programa finančnih ukrepov MGRT 2015-2020, ki temelji na Operativnem programu 2014-2020, predlogu Strategije pametne specializacije. Hkrati pa pripravlja tudi Izvedbene načrte na osnovi Operativnega programa. Trenutno ukrepe izvajata Slovenski podjetniški sklad (garancije s subvencijo obrestne mere, mikrokrediti, semenski kapital, tvegani kapital) in SID banka (posojilni sklad).  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  06.06.2014  Trenutno se izvajajo predvsem JR preko Slovenskega podjetniškega sklada (garancije s subvencijo obrestne mere) in oblikuje nov instrument semenskega kapitala. Dodatno je MGRT aktivno pri oblikovanju novih instrumentov in ukrepov v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike in Strategije pametne specializacije. Operativni program je bil posredovan Evropski komisiji.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  Ni sprememb 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Predlagamo prenos na SVRK. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Trenutno se izvajajo predvsem JR preko Slovenskega podjetniškega sklada (garancije s subvencijo obrestne mere) in oblikuje nov instrument semenskega kapitala. Dodatno je MGRT aktivno pri oblikovanju novih instrumentov in ukrepov v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike in Strategije pametne specializacije. Operativni program je bil posredovan Evropski komisiji. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Ni le v pristojnosti MGRT, ampak tudi ostalih ministrstev ter VRS. Na MGRT smo v sodelovanju z ostalimi institucijami (MKO, MDDSZ, MIZŠ, itd) pripravili predlog za oblikovanje skupne platforme, s katero bi zajeli vse ukrepe za spodbujanje podjetij na enem mestu.