Natisni

Naloga

Izvajanje ciljno usmerjenih nadzorov na področju sive ekonomije

Opis naloge

Finančna uprava RS izvaja nadzore za preprečevanje sive ekonomije pri registriranih davčnih zavezancih, ki opravljajo rizične dejavnosti in prometa v celoti ne evidentirajo v poslovne knjige ali zaposlujejo delavce na črno, da se s tem izognejo plačilu davkov in prispevkov ter pri neregistriranih zavezancih, predvsem pri fizičnih osebah, pri katerih se izvajajo nadzori nad kršitelji v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Na področju nadzora sive ekonomije Finančna uprava RS vsako leto določi področja, ki jih nadzoruje v okviru projektnega vodenja nadzorov. Ciljno nadzorujejo posamezna področja, kot so gradbeništvo, taksi prevozi, storitvene dejavnosti ter druge dejavnosti, kjer se večino posluje z gotovino.

Ukrep / Vpeljava učinkovitega sistema boja proti delu na črno

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Opravljanje nadzora nad pravilnostjo izpolnjevanja obveznosti je ena izmed temeljnih nalog Finančne uprave RS (davčnega organa)

Zgodovina statusov

27.05.2016 R
19.05.2016 DR
26.02.2015 DR
09.06.2014 DR
30.05.2014 N
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvajanje ciljno usmerjenih nadzorov na področju sive ekonomije
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2020
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  27.05.2016  Posamezni inšpekcijski organi opravljajo ciljno usmerjene nadzore z letnimi plani. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MF  19.05.2016  Ni sprememb glede na predhodno poročevalsko obdobje  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  Združitev CURS in DURS v FURS je bila realizirana. Cilji tega ukrepa se že izvajajo v okviru novega organa. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  09.06.2014  Ni sprememb glede na predhodno poročevalsko obdobje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  ni sprememb 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014