Natisni

Naloga

Energetska obnova javnih in zasebnih nepremičnin

Ukrep / Oblikovanje in sprejem nacionalnega energetskega programa

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Tako se bo povečala energetska učinkovitost in zmanjšala energetska revščina. Po vzoru Zahodnih držav EU-15 naj se izvede energetska obnova, ki bo pomenila takojšnje aktiviranje slovenske gradbene operative na področju zaključnih del v gradbeništvu in v proizvodnji potrebnih materialov za gradnjo.

Zgodovina statusov

08.09.2017 R
16.01.2017 DR
19.09.2016 DR
18.05.2016 DR
02.02.2016 DR
15.09.2015 DR
26.05.2015 DR
25.02.2015 DR
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Energetska obnova javnih in zasebnih nepremičnin
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Načelo SBA IX
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  08.09.2017  Izdelane so smernice za energetsko prenovo stavb.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MzI  16.01.2017  Izdelane so bile smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine. Na Povabilo za OJS in ŠJS je prispelo 10 projektov, ki so v fazi evalvacije. Razpis za občine se zaključi 12.1.2017. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MzI  19.09.2016  Energetska obnova javnih in zasebnih nepremičnin - dne 15.7.2016 je bilo objavljeno Povabilo za k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja; dne 21.7.2016 je bilo objavljeno Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države; dne 2.9.2016 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje predlogov obnove stavb v lasti in rabi občin. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MzI  18.05.2016  Energetska obnova javnih in zasebnih nepremičnin - priprava in objava temeljnih podlag za izvedbo ukrepa oz. naloge v februarju 2016 in sicer "Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja". Sestavni del tega dokumenta so še tri vsebinsko ločene podlage, ki skupaj predstavljajo  smernice in napotke za pripravo ukrepa/naloge in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov za izvedbo ukrepa/naloge in so: Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri krepu energetske prenove stavb javnega sektorja, Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb in Priročnik upravičenih stroškov. Poleg tega so bila v okviru tehnične pomoči izvedena predavanja ožjemu in širšemu javnemu sektorju  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  Priravljena je bila nova evidneca stavb ožje vlade, katerih 3% površin je treba obnoviti vsako leto. V pripravi so strokovne podlage, tehnične smernice in oblikovanje kriterijev za izbor prjektov, ki bodo upravičeni do spodbud v okviru kohezijskih sredstev. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MzI  15.09.2015  Podlaga za izvajanje je Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb eneregtske prenove stavb, ki je bila julija posredovana v medresorsko obravnavo in pa akti vezani na črpanje kohezijskih sredstev (SVRK). Na MZI je bila vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb, ki bo primarno nudila podporo ministrstvom za izvajanje ukrepov eneregtske prenove državnih stavb, ter oblikovala ukrepe in zagotavljala strokovno pomoč za pospeševanje izvedbe energetskih prenov v vseh sektorjih. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MzI  26.05.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MzI  25.02.2015  Ukrep je v fazi priprave. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  29.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014