Natisni

Zgodovina statusov

10.09.2015 R
26.05.2015 DR
24.02.2015 DR
29.05.2014 DR
27.05.2014 DR
27.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vsebinska in oblikovna nadgradnja spletnega mesta e-Vem
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Načelo SBA III.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  10.09.2015  Vsebinska in oblikovna nadgradnja spletnega mesta e-Vem je bila opravljena. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  26.05.2015  MGRT je skupaj s SPIRIT in Slovenskim podjetniškim skladom pripravilo predlog sprememb Zakona o podpornem okolju za podjetništvo z namenom zagotovitve učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo (podjetniškega, inovativnega in finančnega). Aktivnosti so potekale tudi na področju 6.3 vladnega strateškega projekta VEM za poslovne subjekte, ki je v fazi usklajevanja z MJU, v okviru katerega bo ključna vloga SPIRIT kot nacionalne VEM točke tako za domače kot tudi tuje investitorje.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MJU  24.02.2015  V pripravi je prenovljen koncept storitev podpornega okolja, ki sledi osnovnim načelom iz koalicijskega sporazuma. Realizacija ukrepa je vezana na predhodna usklajevanja z deležniki in možnostjo koriščenja finančnih sredstev EU iz nove finančne perspektive, zato predvidevamo realizacijo tega koncepta z začetkom leta 2016. Ukrep je vključen tudi v Program finančnih spodbud MGRT.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  MGRT: Aktivnosti vstopnih točk VEM v začetku leta 2014 nismo finacirali. Izvedenih več srečanj s subjekti podpornega okolja (VEM, SIO,…). Pri prirpavi Strategije pametne specializacije – izpostavljeno tudi podporno okolje, - aktivnosti SPIRIT (organizacija delavnic na temo podpornega okolja s subjekti podpornega okolja). MNZ: Stanje je v tem poročevalskem obdobju enako prejšnjemu.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Aktivnosti vstopnih točk VEM v začetku leta 2014 nismo finacirali. Izvedenih več srečanj s subjekti podpornega okolja (VEM, SIO,…). Pri prirpavi Strategije pametne specializacije – izpostavljeno tudi podporno okolje, - aktivnosti SPIRIT (organizacija delavnic na temo podpornega okolja s subjekti podpornega okolja).  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Državni spletni portal je oblikovan (zlitje e-VEM in EUGO). Širša promocija in uporaba se bo pričela v drugi polovicij junija 2014. Oblikovan je uredniški sistem. Aktivnosti potekajo skladno z zastavljeno časovnico. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  23.04.2014  V načrtu so naslednje aktivnosti v zvezi s prenovo fizičnih VEM točk:- Priprava akcijskega načrta prenove fizičnih VEM točk - Prenova fizičnih VEM točk - Vzpostavitev projektne skupine za razvoj uporabniške izkušnje, ki vključuje tudi fizične VEM točke - Usposabljanje referentov fizičnih VEM točk V zadnji triadi leta 2013 so se podprle storitve vstopnih točk VEM, ki so bile izbrane na podlagi javnega razpisa v letu 2013. Tako so vstopne točke VEM izvajale storitve celostne obravnave potencialni