Natisni

Zgodovina statusov

29.01.2018 R
06.07.2017 DR
17.01.2017 DR
19.09.2016 DR
16.05.2016 DR
26.01.2016 DR
15.09.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Obveznost e-poročanja
Odgovorni resor Ministrstvo za notranje zadeve
Rok za realizacijo 01.12.2017
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNZ  29.01.2018  Kot veleva zakonodaja (novi Zakon o prijavi prebivališča ter Pravilnik o prijavi in odjavi gostov, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu ter Pravilnik o registru nastanitvenih obratov) bo AJPES s 1. 12. 2017 vzpostavil regoster nastanitvenih obratov, v katerega se bodo morali zavezanci po Zakonu o gostinstvu vpisati in nato preko aplikacije eTurizem po novem poročati o gostih. Prehodno obdobje traja do 28.2.2018, ko veljata dva sistema prijave - eGOST (kot je sedaj) in preko AJPES. Od 1.3. 2018 dalje bodo potekale prijave gostov samo še preko apliakcije AJPES (eGost se ukine), kar pomeni poročanje gostiteljev na eno točko, AJPES pa bo nato podatke posredoval Policiji, občinam in SURS. Z novo zakonodajo bo po predvidevanjih 95% gostiteljev, torej tistih, ki oddajajo prostore za turistične namene oz namestitvene kapacitete, zajete v nov sistem, kar pomeni poročanej enkrat za več subjektov. S tem bodo privarčevali tako čas kot denar. Trenutno po Sloveniji potekajo posveti, kjer se gostitelje seznanja z novim načinom poročanja (predstavitev aplikacije in namena), ki ga na povabilo občin, različinh turističnih in podobnih društev izvajajo predstavnice AJPES; SURS in Policije.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  06.07.2017  Uvedba obveznosti e-poročanja od 1.12. 2017, kot je določeno z zakonom (ki se prične uporabljati s 13.8.2017) in Pravilnikom o prijavi in odjavi gostov v povezavi z Zakonom o gostinstvu in pravilniku o registru nastanitvenih obratov. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNZ  17.01.2017  Pravilnik o prijavi in odjavi gostov je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/16. Sprememba zakonodaje začne veljati avgusta letos, zato bo enotno poročanje operativno s 1.12. 2017.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNZ  19.09.2016  Zakon o prijavi prebivališča je bil sprejet na 21. seji Državnega zbora RS. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 52/16 in je začel veljati 13.8.2016 (večina določb se bo začela uporabljati 13.8.2017).  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNZ  16.05.2016  Vlada RS je na svoji 83. redni seji dne 7. 4. 2016 sprejela sklep, da se določi besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu in se ga hkrati s Predlogom Zakona o prijavi prebivališča pošlje v DZ po rednem postopku. 11.4. se je začela 1. obravnava zakona v DZ Trenutno je predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter v mnenje Zakonodajno - pravni službi. Predlog zakona bo verjetno obravnavan na redni junijski seji Državnega zbora.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNZ  26.01.2016  Vezano na delovno področje Ministrstva za notranje zadeve bi omenili aktivnosti priprave nove zakonodaje na področju prijave prebivališča, s ciljem odprave pomanjkljivosti in uvedbe racionalizacije področja, ki ga ureja Zakon o prijavi prebivališča, ki potekajo že vse od leta 2010. Nov Zakon o prijavi prebivališča je trenutno v končni fazi medresorskega usklajevanja in usklajevanja s Službo vlade RS za zakonodajo. Sprejema se v paketu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o gostinstvu, v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s tem pa se poenostavlja način poročanja v turizmu. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  15.09.2015