Natisni

Naloga

Priprava in potrditev koncepta nacionalne VEM in mreže VEM točk

Opis naloge

Pripravi se osebna izkaznica projekta 6.3 VEM za poslovne subjekte, ki jo potrdita oba resorja (MGRT, MJU)

Ukrep / Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka

Učinki naloge / pričakovani rezultati

63d Kazalnik: Delež prenovljenih VEM točk Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0 Ciljne vrednosti za l. 2020: 30 % Finančni viri: Sredstva EU, integralna sredstva

Zgodovina statusov

10.01.2017 R
13.05.2016 DR
17.02.2016 DR
26.01.2016 DR
16.09.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava in potrditev koncepta nacionalne VEM in mreže VEM točk
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2016
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MGTŠ  10.01.2017  Vlada RS je 15.9.2016 potrdila vsebinski koncept vladnega strateškega projekta 6.3. VEM za poslovne subjekte. Skladno s potrjenim zagonskim elaboratom se izvajajo aktivnosti za izvedbo projetka.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MGTŠ  13.05.2016  Osnutek koncepta prenove VEM točk je bil pripravljen in predstavljen vodstvu MGRT in MJU. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  17.02.2016  VEM za poslovne subjekte je strateški vladni projekt 6.3, ki zajema nacionalno VEM točko z domače/tuje investitorje, mrežo VEM na lokalni ravni in elektronsko podporo v obliki spletnih portalov (eVEM, EUGO). V zadnjem obdobju smo izvedli dve delavnici MGRT in MJU za pripravo koncepta mreže VEM točk, katerih rezultat je določitev storitev VEM točk, lokacijske pokritosti, načina izbora in financiranja. To pa je podlaga za odločitev vodstev obeh ministrov glede izvedbe od leta 2017 dalje. Za leto 2016 je SPIRIT v sodelovanju z MGRT pripravil predlog javnega razpisa za VEM točke (ni še objavljen). Z vidika uresničevanja SJU 2020 je realizacija izvedena v obsegu 5 %, pripravljen je osnutek koncepta prenove.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MGTŠ  26.01.2016  Izvedeni sta bili dve delavnici MGRT in MJU za pripravo koncepta mreže VEM točk na lokalni ravni (določitev storitev, potrebnih sprememb pravnih podlag, načina izbora, financiranja, lokacijske pokritosti).  
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.09.2015  Pripravljena je osebna izkaznica ukrepa, vendar še ni prišlo do dogovora med sodelujočima resorjema.