Natisni

Naloga

Sprememba Zakona o podpornem okolju za podjetništvo

Opis naloge

Pripravi se novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki vključuje dopolnitve postopkov dodeljevanja sredstev, vključitev prvovrstnosti garancije SPS, kapitalske naložbe SPS, ureditev mreže VEM in subjektov inovativnega okolja, itd.

Ukrep / Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka

Zgodovina statusov

27.06.2017 R
14.04.2017 DR
10.01.2017 DR
14.09.2016 DR
13.05.2016 DR
26.01.2016 DR
16.09.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprememba Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2016
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MGTŠ  27.06.2017  Sprememba Zakona o podpornem okolju za podjetništvo je bila sprejeta: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1442?sop=2017-01-1442  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MGTŠ  14.04.2017  Vlada RS je na 129. redni seji dne 6. 4. 2017 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – skrajšani postopek in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MGTŠ  10.01.2017  Sprememba Zakona o podpornem okolju za podjetništvo je pripravljena. V teku je medresorsko usklajevanje s SVZ in MF (z MJU je predlog usklajen).  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MGTŠ  14.09.2016  Pripravljena je novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Prejeli smo pripombe v okviru medresorskega usklajevanja. Trenutno poteka usklajevanje in priprava končnega predloga zakona.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MGTŠ  13.05.2016  Novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvo je pripravljena. Poslana je bila v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MGTŠ  26.01.2016  Pripravljen predlog novega Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki med drugim ureja tudi VEM točke. Trenutno je predlog zakona v pravnem pregledu na MGRT. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.09.2015  Pripravljen je prvi osnutek novele ZPOP.