Natisni

Naloga

Priprava strategije poklicnega in strokovnega izobraževanja

Ukrep / Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo

Zgodovina statusov

21.10.2020 NS
20.01.2020 DR
25.09.2019 DR
08.06.2018 DR
31.01.2018 DR
05.12.2017 DR
28.06.2017 N
11.04.2017 N
12.01.2017 DR
23.05.2016 N
25.01.2016 N

Podatki o nalogi

Trenutni status NS
Naziv podcilja Priprava strategije poklicnega in strokovnega izobraževanja
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nesprejemljivo 01.01.2020 - 31.12.2020  MVI  21.10.2020  V letu 2016 smo sprejeli prenovljena izhodišča za pripravo izobraževalnih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, CEDEFOP je pripravil pregled poklicnega izobraževanja v Sloveniji, v letu 2017 je bil sprejet Zakon o vajeništvu. Letos je z izobraževanjem uspešno zaključila prva poskusna generacija vajencev, julija je bila sprejeta Strategija višjega strokovnega izobraževanja. Iz navedenih razlogov je ukrep, ki ni bil realiziran, nesprejemljiv. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  20.01.2020  Priprava strategije poklicnega in strokovnega izobraževanja je vezana na izdelavo Bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  25.09.2019  Sprejeta je bila odločitev ministra, da se pristopi k pripravi Bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja, zato bo priprava strategije poklicnega in strokovnega izobraževanja vezana na izdelavo Bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  08.06.2018  Prioritetne aktivnosti še vedno potekajo na pripravi Strategije višjega strokovnega izobraževanja, v skladu s sprejetimi usmeritvami in prioritetami. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  Trenutno prioritetne aktivnosti potekajo na pripravi Strategije višjega strokovnega izobraževanja, kjer je bila v letu 2017 imenovana delovna skupina. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.12.2017  Začetne aktivnosti za pripravo Strategije poklicnega in strokovnega izobraževanja so v teku. 
Nerealizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  28.06.2017  Strategija poklicnega in strokovnega izobraževanja bo osnovana na rezultatih "Thematic Country Review of Apprenticeship in Slovenia". 
Nerealizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MVI  11.04.2017  Strategija poklicnega in strokovnega izobraževanja bo osnovana na rezultatih "Thematic Country Review of Apprenticeship in Slovenia". 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MVI  12.01.2017  Strategija poklicnega in strokovnega izobraževanja bo osnovana na rezultatih "Thematic Country Review of Apprenticeship in Slovenia", ki bo zaključen predvidoma v prvi polovici leta 2017.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MVI  23.05.2016  Strategija poklicnega in strokovnega izobraževanja bo osnovana na rezultatih "Thematic Country Review of Apprenticeship in Slovenia", ki bo zaključen predvidoma oktobra 2016. 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MVI  25.01.2016  Izhodišča za strategijo poklicnega in strokovnega izobraževanja so bila pripravljena. Potrebna bo obravnava na MIZŠ in sprejem nadaljnjih korakov za pripravo strategije.