Natisni

Naloga

Izvedba pilotnega projekta za vajeništvo

Opis naloge

Preliminarna implementacija modela vajeništva v sistem izobraževanja

Ukrep / Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo

Zgodovina statusov

31.12.2020 R
21.10.2020 DR
20.01.2020 DR
25.09.2019 DR
31.01.2019 DR
08.06.2018 DR
31.01.2018 DR
05.07.2017 DR
11.04.2017 DR
12.01.2017 DR
13.09.2016 DR
23.05.2016 DR
25.01.2016 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvedba pilotnega projekta za vajeništvo
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MVI  31.12.2020  Pilotna generacija vajencev iz šolskega leta 2017/2018 je 31.8.2020 zaključila z izobraževanjem. Ves čas izobraževanja te prve generacije v vajeniški obliki izobraževanja je Center RS za poklicno izobraževanje izvajal spremljavo poteka izobraževanja. Konec leta 2020 je po vsakoletni delni evalvaciji pripravil zaključno evalvacijo pilotne izvedbe vajeništva. Od šolskega leta 2018/2019 dalje se širi tako nabor programov, ki so prenovljeni tudi za izvajanje v vajeniški obliki, kot tudi šol, ki te programe skupaj z delodajalci tudi izvajajo. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MVI  21.10.2020  Poskusna generacija vajencev je v š.l. 2019/2020 končala s šolanjem. CPI bo do konca leta pripravil končno evalvacijo. V letošnjem š.l. je z izobraževanjem pričela že četrta generacija vajencev. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  20.01.2020  Prva generacija vajencev nadaljuje z izobraževanjem v tretjem letniku in bo letos zaključila z izobraževanjem. V prvem letniku se šola tretja generacija vajencev. Evalvacija pilotnega projekta, ki jo je pripravil CPI, je pozitivna.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  25.09.2019  Prva generacija vajencev nadaljuje z izobraževanjem v tretjem letniku. V prvem letniku pa se šola tretja generacija vajencev. Evalvacija pilotnega projekta, ki jo je pripravil CPI je pozitivna. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  31.01.2019  Prva generacija vajencev nadaljuje z izobraževanjem v drugem letniku (58 vajencev), v prvem letniku pa se šola druga generacija vajencev (126 vajencev). Prva evalvacija pilotnega projekta, ki jo je pripravil CPI, je pozitivna. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  08.06.2018  Nadaljujemo z vpisom druge genaracije vajencev in imamo trenutno 72 prijav. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  Prva generacija vajencev se je vpisala v letu 2017.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.07.2017  Projekt "Prenova poklicnega izobraževanja" se je začel izvajati in bo potekal naslednja leta. Prva generacija vajencev bo pričela s šolanjem 1.9.2017. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MVI  11.04.2017  Projekt "Prenova poklicnega izobraževanja" se je začel izvajati in bo potekal naslednja leta. Prva generacija vajencev bo pričela s šolanjem 1.9.2017. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MVI  12.01.2017  Dokumentacija za projekt "Prenova poklicnega izobraževanja" je v pregledovanju na SVRK. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MVI  13.09.2016  Ni spremembe glede na preteklo poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MVI  23.05.2016  Ni spremembe glede na preteklo poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MVI  25.01.2016  V pripravi je dokumentacija za potrditev projekta na SVRK, ki ga bo izvajal CPI in bo financiran s sredstvi Evropskega strukturnega sklada.