Natisni

Naloga

Pregled pravic, ki dokazljivo ne prinašajo ustreznih koristi za zdravje

Ukrep / Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

Zgodovina statusov

19.01.2023 DR
27.01.2022 DR
10.02.2021 DR
21.01.2019 DR
29.01.2018 DR
24.07.2017 DR
17.01.2017 DR
14.09.2016 N
16.05.2016 N
25.01.2016 N
18.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Pregled pravic, ki dokazljivo ne prinašajo ustreznih koristi za zdravje
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na državljane
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MZ  19.01.2023  Ministrstvo za zdravje bo v letu 2023 aktivno pristopilo k reformi zdravstvenega sistema, ki bo vključevala tudi spremembe ZZVZZ in ZZDej. V okviru teh sprememb bo naslovljen tudi predmetni ukrep.  
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MZ  27.01.2022  K celoviti reformi ZZVZZ se je RS zavezala v RRF (dokument potrjen 1. 7. 2021), v načrtu so določeni tudi časovni mejniki. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  10.02.2021  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MZ  21.01.2019  Nov ZZVZZ-1, ki je predviden za leto 2019, bo prečesal dosedanje pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in jih na zakonski ravni po potrebi uredil na novo ali drugače. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MZ  29.01.2018  Področje bo urejal novi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1).  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  24.07.2017  Področje bo urejal novi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1). 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MZ  17.01.2017  Predlog zakona bo poslan v javno razpravo v mesecu januarju 2017. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MZ  14.09.2016  Predlog zakona se pripravlja. 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MZ  16.05.2016  Predlog zakona se pripravlja. 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MZ  25.01.2016  Priprava novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se je prenesla v leto 2016. Podlaga za pripravo zakona bodo tudi rezultati, ki jih je podala pripravljena Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki je bila predstavljena v januarju 2016. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  18.12.2015