Natisni

Naloga

Zagotovitev vsebinskih strokovnih podlag za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)

Opis naloge

Za prenovo SPRS je treba predhodno zagotoviti določene vsebinske strokovne podlage, kot so: SWOT analiza, priprava modela prostorskega razvoja z usmeritvami za prednostna območja oz. področja ter ukrepi za izvajanje strategije.

Ukrep / Prenova Strategije prostorskega razvoja (SPRS)

Zgodovina statusov

25.05.2018 R
31.01.2018 DR
18.10.2017 DR
26.06.2017 DR
06.01.2017 DR
16.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 DR
08.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zagotovitev vsebinskih strokovnih podlag za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 30.11.2017
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostni urbani razvoj
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  25.05.2018  Naloga je bila zaključena februarja 2018. S tem je bila izdelana ključna strokovna podlaga za pripravo nove SPRS. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  30. 1. 2018 je bila zaključena recenzija naloge Model. Dopolnitev oz. zaključek naloge je predviden v februarju 2018. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Prvi del strokovnih podlag (SWOT analiza) je izveden, drugi del naloge (Model) je v izvajanju. Predstavitev predloga modela je, glede na podpisano pogodbo, predvidena v novembru 2017.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.06.2017  Pogodba za izdelavo modela prostorskega razvoja je v podpisovanju. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  06.01.2017  Izvedena SWOT analiza, oblikovan osnutek vizije in ciljev prostorskega razvoja (javni posvet 17. marec 2016), izvedena podrobnejša tematska obravnava za izbrana območja in področja (13. 12. 2016), v pripravi je poročilo o končno poročilo z usmeritvami za SPRS.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  SWOT analiza je izvedena, model in ukrepi so še v pripravi. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Izvedena swot analiza 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  08.12.2015