Natisni

Naloga

Dopolnitev zakonodaje za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)

Opis naloge

V novi Zakon o urejanju prostora bodo vključene tudi ustrezne določbe glede priprave, sprejema, dopolnjevanja in spremljanja izvajanja SPRS ter navezave na razvojne dokumente države in prostorske akte drugih ravni (DPN, RPP, OPN).

Ukrep / Prenova Strategije prostorskega razvoja (SPRS)

Zgodovina statusov

31.01.2018 R
18.10.2017 DR
26.06.2017 DR
06.01.2017 DR
16.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 DR
08.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Dopolnitev zakonodaje za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2017
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostni urbani razvoj
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Novi Zakon o urejanju prostora, ki je bil uveljavljen 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne 1. junija 2018, določa prenovljene pravne podlage za sprejem/novelacijo SPRS in omogoča tudi sprejem akcijskih načrtov za njeno izvajanje.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Predlog novega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2) je v drugi obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije. Vključuje nove določbe glede priprave, sprejema, dopolnjevanja in spremljanja izvajanja SPRS ter navezave na razvojne dokumente države in prostorske akte drugih ravni (DPN, RPP, OPN). 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.06.2017  24. 5. 2017 je Vlada Republike Slovenije potrdila predlog zakona. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  06.01.2017  Vloga dokumeta SPRS in njegova okvirna sestava sta bila vključena v predlog ZUreP-2, ki je bil javno razgrnjen.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Zakonodajni predlog bo v medresorsko usklajevanje posredovan v mesecu oktobru 2016. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Predpisi so v fazi dopolnjevanja po preteku roka za javno razpravo.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Zakon v javni obravnavi 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  08.12.2015