Natisni

Naloga

Priprava in sprejem prenovljene Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)

Opis naloge

Po zaključku strokovnega dela (vsebinske strokovne podlage) bo pripravljen osnutek SPRS, ki bo javno predstavljen. Predlog SPRS bo poslan v obravnavo v DZ RS.

Ukrep / Prenova Strategije prostorskega razvoja (SPRS)

Zgodovina statusov

20.09.2021 DR
22.01.2021 DR
24.09.2020 DR
28.01.2020 DR
25.09.2019 DR
23.01.2019 DR
14.09.2018 DR
25.05.2018 DR
31.01.2018 DR
18.10.2017 DR
26.06.2017 DR
06.01.2017 N
16.09.2016 N
18.05.2016 N
29.01.2016 N
08.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1438 dni
Naziv podcilja Priprava in sprejem prenovljene Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2019
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostni urbani razvoj
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MNVP  20.09.2021  Priprava nove strategije je trenutno v fazi izdelanega predloga, ki čaka na vsebinsko potrditev ministra, mag. Vizjaka. Po njegovi potrditvi ter pridobitvi mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje bo dokument skupaj z okoljskim poročilom in dodatkom za naravo posredovan v nadaljnjo proceduro. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  22.01.2021  Priprava nove strategije je trenutno v fazi izdelanega predloga, ki čaka na vsebinsko potrditev ministra, mag. Vizjaka. Po njegovi potrditvi ter pridobitvi mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje bo dokument skupaj z okoljskim poročilom in dodatkom za naravo posredovan v nadaljnjo proceduro. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  24.09.2020  Priprava nove strategije je trenutno v fazi izdelave njenega predloga (preučujejo in smiselno se upoštevajo pripombe, pridobljene v času javne razprave). Hkrati se dopolnjujeta tudi osnutek Okoljskega poročila in Dodatek k okoljskemu poročilu. Čezmejna presoja vplivov na okolje je zaključena. Predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 bo pripravljen do konca oktobra 2020, po potrditvi s strani ministra mag. Vizjaka ter pridobitvi mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje bo dokument skupaj z okoljskim poročilom in dodatkom za naravo posredovan v nadaljnjo proceduro. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  28.01.2020  Osnutek nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je izdelan. V teku je pridobivanje pozitivnega menja na okoljsko poročilo. Formalna javna razprava se bo predvidoma pričela v januarju 2020. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  25.09.2019  Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije je izdelan. V teku je pridobivanje pozitivnega menja na okoljsko poročilo. Formalna javna razprava se bo predvidoma pričela 14. 10. 2019. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  23.01.2019  Preliminarni osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije je v neformalnem vsebinskem usklajevanju z resorji. Formalna javna razprava se bo predvidoma pričela 1. 4. 2019. V teku je priprava okoljskega poročila, na katerega je treba še pred začetkom javne razprave pridobiti mnenje o njegovi ustreznosti. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  14.09.2018  Osnutek SPRS je pripravljen za vsebinsko usklajevanje z resorji. Javna razprava se bo pričela predvidoma 1. 1. 2019. Pred tem je treba zaključiti okoljsko poročilo in pridobiti mnenje o njegovi ustreznosti. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  25.05.2018  Osnutek SPRS bo predvidoma 1. 6. 2018 pripravljen za javno razpravo. Zaradi volitev in konstutiranja nove vlade ter posledično tudi Komisije RS za prostorski razvoj (ki mora predhodno potrditi izhodišča in osnutek SPRS), začetka javne razprave ni pričakovati pred septembrom 2018. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Zagotovitev vsebinskih strokovnih podlag, kot je Model prostorskega razvoja, je podlaga za vsebinsko pripravo osnutka SPRS.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Zagotovitev vsebinskih strokovnih podlag, kot je Model prostorskega razvoja, je podlaga za vsebinsko pripravo osnutka SPRS. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.06.2017  Terminski plan je bil zamaknjen (upoštevajoč tudi zamik pri pripravi zakonodaje). Dokument je v pripravi. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  06.01.2017  Terminski plan je bil zamaknjen (upoštevaje tudi zamik pri pripravi zakonodaje).  
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Osnutki besedila so v pripravi. 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Še ni sprejeta sprememba zakonodaje in posledično ni ustanovljene delovne skupine, ki lahko pripravi osnutek. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  08.12.2015