Natisni

Naloga

Vzpostavitev poenotenega sistema evidenc med ARSO in MOP.

Ukrep / Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z odpadki z namenom poenostavitve vodenja evidenc

Zgodovina statusov

13.01.2017 R
16.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 DR
17.12.2015 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev poenotenega sistema evidenc med ARSO in MOP.
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  13.01.2017  Poročanje izvajalcev javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki je preneseno iz IJSVO baze MOP na IS ODPADKI bazo ARSO. Uskladitev z Uredbo o odpadkih. Prvič v letu 2017 za leto 2016. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Pripravljena projektna naloga, delo se izvaja.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Delovna skupina MOP in ARSO sodeluje na projektu. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.12.2015  Aktivnosti potekajo.