Natisni

Naloga

Poenostaviti vizni režim za tuje študente, profesorje in raziskovalce

Opis naloge

Predlaga se, da se vloga za študij, poučevanje in raziskovanje obravnava kot vloge v posebnih okoliščinah, saj se največje težave pojavijo, ko študentje, profesorji ter raziskovalci zaprosijo za dovoljenje za prebivanje. Zakonske odločbe in upravni postopki prepogosto predstavljajo nepremostljive ovire pri pravočasnem vključevanju tujih državljanov – zaradi dolgih postopkov pogosto zamudijo pričetek študija. Dogaja se, da študenti in raziskovalci plačajo šolnino ter profesorji pridejo poučevati, a zaradi dolgih postopkov ne morejo pravočasni pričeti z opravljanjem akademskih obveznosti (pogosto pridejo v razrede šele ob koncu prvega semestra.)

Ukrep / Vzpostavitev enotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujcev preko enotne točke za izdajo

Zgodovina statusov

28.05.2014 R
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostaviti vizni režim za tuje študente, profesorje in raziskovalce
Odgovorni resor Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Rok za realizacijo 01.01.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  MVI  28.05.2014  Zadnja novela Zakona o tujcih, objavljena v Uradnem listu RS, št. 26/14 z dne 14.4.2014, je s spremembo 20. člena, z začetkom veljavnosti od 1.1.2015, ohranila možnost izdaje vizuma za dolgoročno bivanje tujcu, "ki je visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja ali znanosti, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva;". Citirana novela je obenem opustila dolžnost ministra, pristojnega za visoko šolstvo in znanost, za izdajo pravilnika, s katerim bi bili predpisani kriteriji za ugotavljanje obstoja interesa RS na področju visokega šolstva in znanosti.  
Delno realizirano 04.10.2013 - 01.01.2014  Admin  24.04.2014  Ukvarjali smo se z vprašanjem izdaje vizuma za dolgoročno bivanje oz. t.i. vizuma D, glede katerega upoštevajoč obstoječ Zakon o tujcih, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, predlagamo črtanje zakonskega določila v sklopu izobraževanja in znanosti ter obenem redakcijsko še določbo o dolžni izdaji pravilnika o definiranju kriterijev interesa RS na področju izobraževanja in znanosti. Zagovarjamo stališče, da kot ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ne vodimo posebnega postopka, zato tu