Natisni

Naloga

Analiza izvajanja uredbe in sistema zelenega javnega naročanja

Opis naloge

Podlage za morebitne spremembe uredbe o ZeJN.

Ukrep / Prenova ureditve zelenega javnega naročanja

Zgodovina statusov

20.07.2017 R
23.01.2017 DR
29.09.2016 DR
03.06.2016 DR
17.02.2016 DR
29.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Analiza izvajanja uredbe in sistema zelenega javnega naročanja
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2016
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.07.2017  Analiza je zaključena. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  23.01.2017  Analiza je v zaključni fazi in bo pripravljena do konca meseca januarja 2017. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  Admin  29.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  03.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  17.02.2016  Za namen celovite prenove Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN) je bila v septembru 2015 oblikovana posebna medresorska delovna skupina, v okviru katere se je opredelila tudi pristojnost resorjev za posamezna vsebinska področja iz Uredbe o ZeJN. Prvi sestanek delovne skupine je bil sklican 17. 12. 2015, na katerem je bil predstavljen koncept in način dela skupine, njene naloge ter izdelava načrta aktivnosti in okvirnega terminskega plana izvedbe. V okviru delovne skupine se bo primarno prizadevalo ugotoviti postopkovne in vsebinske težave pri zelenem javnem naročanju. Predvsem se namerava pretehtati trenutno konceptualno ureditev zelenega javnega naročanja, prednosti in slabosti obstoječe ureditve, zlasti v smislu, ali je potrebno to področje urejati s predpisom ali pa bi, podobno kot v ostalih državah članicah EU, zadoščala mehkejša ureditev tega področja, npr. v obliki priporočil ali smernic, vsebinsko ne/primernost obstoječih zahtev in morebitne druge ukrepe za izboljšanje tega področja. Izsledki, podprti z ustrezno analizo, ki bo realno pokazala, kaj natanko je treba na tem področju spremeniti in zakaj, pa bodo tudi podlaga za nadaljnje odločitve in izbiro pristopa in načina prenove zelenega javnega naročanja. Ministrstvo za javno upravo je v decembru 2015 resorje - člane delovne skupine in GZS pozvala k posredovanju svojih predlogov. Ministrstvo za javno upravo je trenutno še v fazi pričakovanja teh odzivov. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  29.12.2015