Natisni

Naloga

Izvedba analize stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja

Ukrep / Prenova ureditve zelenega javnega naročanja

Zgodovina statusov

21.01.2021 R
24.09.2020 DR
18.10.2017 N
14.09.2016 N
03.06.2016 N
18.02.2016 N
29.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvedba analize stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2020
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  21.01.2021  Analiza je bila v letu 2020 opravljena s strani MOP. Gradivo je objavljeno na spletni strani Life IP projekta Care4Climate (https://www.care4climate.si/sl - Zeleno javno naročanje, gradiva) 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  24.09.2020  V pripravi je analiza učinkov zelenega javnega naročanja, med njimi tudi ekonomskih (v okviru Life IP projekta Care4Climate). Za analizo je pripravljena projektna naloga, objavljen je razpis za zunanjega izvajalca. 
Nerealizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Analiza se načrtuje v 2020, potem ko bo že možno preveriti učinke nove uredbe. Sredstva bomo skušali uvrstiti v program porabe Sklada za podnebne spremembe. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MGTŠ  14.09.2016  Poteka javna razprava glede prenovljene uredbe.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  03.06.2016 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  18.02.2016 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  29.12.2015