Natisni

Naloga

Priprava izhodišč za zeleno javno naročanje projektiranja in gradnje cest

Opis naloge

Povečanje deleža ZeJN, manjši okoljski vpliv gradnje velike infrastrukture

Ukrep / Prenova ureditve zelenega javnega naročanja

Zgodovina statusov

30.01.2018 R
02.11.2017 DR
16.01.2017 N
19.09.2016 N
19.05.2016 N
02.02.2016 N
29.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava izhodišč za zeleno javno naročanje projektiranja in gradnje cest
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2016
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  30.01.2018  Nova Uredba o zelenem javnem naročanju je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 51/2017 z dne 19.9.2017. Priprava uredbe je bila v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste je skupaj z upravljavcema državnih cest Direkcijo RS za infrastrukturo in DARS d.d. ter Inženirjem DRI Upravljanje investicij d.o.o. sodeloval pri pripravi izhodišč za zeleno javno naročanje projektiranja in gradnje cest. Dokument z naslovom Projektiranje obnove oziroma izvedba obnove cest, Primeri okoljskih zahtev in meril, Verzija 1, Januar 2018, je bil pripravljen v letu 2017 in januarja 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, Direktorat za javno naročanje.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  02.11.2017  V pripravi je osnutek tehnične specifikacije, ki bo predvidoma izdelan do konca leta 2017. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MzI  16.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MzI  19.09.2016  ni sprememb glede na prejšnje poročanje 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MzI  19.05.2016  ni sprememb glede na prejšnje poročanje 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  29.12.2015