Natisni

Naloga

Priprava priporočil/smernic za zeleno JN v prehranjevalni verigi

Ukrep / Prenova ureditve zelenega javnega naročanja

Zgodovina statusov

30.01.2018 R
26.07.2017 DR
18.01.2017 DR
15.09.2016 DR
17.05.2016 DR
29.01.2016 DR
29.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava priporočil/smernic za zeleno JN v prehranjevalni verigi
Odgovorni resor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za realizacijo 31.12.2016
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MKGP  30.01.2018  Uredbe o zelenem javnem naročanju je bila sprejeta.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.07.2017  Priporočila so v usklajevanju znotraj delovne skupine, ki pripravlja Uredbo o zelenem javnem naročanju. Smernice bodo sprejete takoj po sprejemu nove Uredbe o zelenem javnem naročanju.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MKGP  18.01.2017  Še vedno potekajo usklajevalni sestanki, tudi z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za finance in ostalimi partnerji. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MKGP  15.09.2016  V javni obravnavi (do 30. 9. 2016). 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MKGP  17.05.2016  V pripravi. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MKGP  29.01.2016  V pripravi. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  29.12.2015