Natisni

Naloga

Izdelava zbirke podatkov o dobrih praksah na področju zelenega javnega naročanja

Opis naloge

Preglednejši in hitrejši postopki izvedbe ZeJN

Ukrep / Prenova ureditve zelenega javnega naročanja

Zgodovina statusov

16.10.2017 R
23.01.2017 N
29.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izdelava zbirke podatkov o dobrih praksah na področju zelenega javnega naročanja
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2017
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.10.2017  Vlada Republike Slovenije na 148. redni seji dne 14. 9. 2017 pod točko 1.1 izdala Uredbo o zelenem javnem naročanju (EVA 2016-3130-0006) in jo poslala v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2017 objavljena in začne veljati 1. januarja 2018. https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017051.pdf. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  23.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  29.12.2015