Natisni

Naloga

Izdelava programske naloge

Ukrep / Center znanosti

Zgodovina statusov

31.01.2018 R
05.12.2017 DR
05.07.2017 DR
11.04.2017 DR
13.01.2017 DR
13.09.2016 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izdelava programske naloge
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 31.12.2017
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  Programska izhodišča so pripravljena. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.12.2017  Programska izhodišča so v zaključni fazi izdelave. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.07.2017  Do roka je bil izkazan interes za sodelovanje s strani 30 institucij in posameznikov. MIZŠ je izvedelo analizo izkazanega interesa in ugotovilo, da trije prijavitelji pokrivajo najširši spekter dejavnosti in jih povabilo k pripravi skupne programske naloge. Pripravljen je osnutek programske naloge. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MVI  11.04.2017  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je na svoji spletni strani objavilo povabilo k izkazu interesa za sodelovanje pri pripravi programskih izhodišč in izvajanja aktivnosti za ustanovitev javnega zavoda na področju promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, gospodarstvom in kulturo. 16. 3. 2017 je bil izveden posvet med zainteresiranimi deležniki na to temo. MIZŠ je do 6.4.2017 zbiralo interes deležnikov. V nadaljevanju se predvideva razprava o predlogih zainteresiranih deležnikov in oblikovanje posebne programske skupine, ki bo pripravila programska izhodišča. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MVI  13.01.2017  Ni sprememb glede na preteklo poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MVI  13.09.2016  Pripravljena so izhodišča programske naloge.