Natisni

Naloga

Vzpostavitev Centra znanosti

Ukrep / Center znanosti

Zgodovina statusov

10.01.2023 DR
04.01.2022 DR
22.09.2021 DR
14.01.2021 DR
14.01.2020 N
24.09.2019 N
11.04.2017 N
13.01.2017 N
13.09.2016 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Vzpostavitev Centra znanosti
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 31.12.2026
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MVI  10.01.2023  Vzpostavitev Centra znanosti je vezana na izgradnjo objekta. Predvidena je ustanovitev javnega zavoda, ki bo upravljal in vodil ta center. Ta aktivnost ni bila izvedena, ker se gradnja še ni začela. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MVI  04.01.2022  Ta naloga je odvisna od predhodnjih ukrepov.  
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MVI  22.09.2021  Ta naloga je odvisna od predhodno izvedenih aktivnosti, zato še ni realizirana. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MVI  14.01.2021  V decembru 2020 je bil objavljen javni poziv za predložitev informacij o najnovejših tehnoloških reštivah in inovacijah,trajnostnih rešitvah in rešitvah, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva za potrebe izgradnje Centra znanosti. V letu 2020 so bile izvedene posamezne aktivnosti za promocijo projekta kot npr. udeležba na Festivalu odprte hiše, novinarski članki, izdelava posebne AR aplikacije itd. 
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  14.01.2020  Ta naloga je odvisna od zaključene predhodne naloge.  
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  24.09.2019  Realizacija te faze odvisna od realizacije predhodnjih faz.  
Nerealizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MVI  11.04.2017  Ni sprememb glede na preteklo poročanje. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MVI  13.01.2017  Ni sprememb glede na preteklo poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MVI  13.09.2016  Naloga ni realizirana ker je realizacija le-te odvisna od predhodno realiziranih nalog.