Natisni

Naloga

Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste

Opis naloge

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah, v okvir katerega je vključena tudi ureditev odvoza pokvarjenih in poškodovanih tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah, je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja

Ukrep / Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste

Zgodovina statusov

30.05.2018 R
27.12.2017 DR
05.10.2017 DR
21.04.2017 DR
25.01.2017 DR
04.10.2016 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.07.2017
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MzI  30.05.2018  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah, v okvir katerega je vključena ureditev odvoza pokvarjenih in poškodovanih tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/18. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  27.12.2017  Vlada Republike Slovenije je novelo Zakona o cestah obravnavala na 151 redni seji 5. 10. 2017 in določila besedilo zakona, ki ga je poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike po rednem zakondajnem postopku. Po zadnjih informacijah iz Državnega zbora RS naj bi bil predlog zakona obravnavan šele na februarski (2018) seji Državnega zbora RS. Slednje iz razlogov, navedenih v prvem odstavku 117. člena Poslovnika državnega zbora. Namreč tako Zakon o motornih vozilih (ki je tudi v obravnavi v Državnem zboru RS) kot tudi novela Zakona o cestah v prehodniih določbah razveljavljata posamezne še nerazveljavljene določbe ZVCP-1, ki je bil sicer v glavnini razveljavljen že leta 2011. V tem primeru je bil Zakon o motornih vozil v obravnavo Državnemu zboru RS predložen pred novelo Zakona o cestah, zato se mora najprej končati obravnava Zakona o motornih vozilih, nato pa bo Državni zbor RS začel z obravnavo novele Zakona o cestah.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.10.2017  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah, v okvir katerega je vključena tudi ureditev odvoza pokvarjenih in poškodovanih tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah, je medresorsko usklajen in pripravljen za obravnavo na Vladi Republike Slovenije. 26. 9. 2017 je bilo izvedeno koalicijsko usklajevanje.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  21.04.2017  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah, v okvir katerega je vključena tudi ureditev odvoza pokvarjenih in poškodovanih tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah, je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  25.01.2017  Družba DARS je v letu 2016 z javnim pozivom izbrala pooblaščene izvajalce odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil na avtocestnem omrežju ter obenem določila maksimirane cene, ki jih lahko zaračunavajo izbrani izvajalci za opravljanje storitev odvoza vozil. Pooblaščeni izvajalci so s svojim delom pričeli s 1. 12. 2016 in prvi podatki kažejo, da izvajanje aktivnosti odvoza vozil poteka v skladu s pričakovanji. Z navedenim je bil storjen prvi in najpomembnejši korak na poti k ureditvi področja odvoza vozil na avtocestah in hitrih cestah, saj bodo odvoz vozil poslej izvajali le izbrani izvajalci. Ker po veljavni zakonodaji ni pravnega vzvoda, da bi ostalim izvajalcem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo odvoza vozil, preprečili izvajanje predmetne dejavnosti na avtocestnem omrežju, pa na ministrstvu že pripravljamo spremembe Zakona o cestah, ki jih še usklajujemo s Slovenskim zavarovalnim združenjem. S pravno ureditvijo predmetnega področja želimo vzpostaviti nadzor nad opravljanjem dejavnosti odvoza vozil na avtocestah in hitrih cestah na način, ki bo omogočal tudi represivno ukrepanje zoper nepooblaščene izvajalce odvoza vozil. Predmetni predlog zakona bomo predložili v vladno proceduro v prvi triadi letošnjega leta. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  Admin  04.10.2016  Aktivnosti za realizacijo se že izvajajo. V ta namen bo izvedena sprememba Zakona o cestah.