Natisni

Naloga

Ustanovitev probacijske službe

Opis naloge

Priprava novega Zakona o probacijski službi in ustanovitev novega organa v sestavi MP

Ukrep / Ustanovitev probacijske službe

Zgodovina statusov

23.06.2017 R
31.03.2017 DR
17.01.2017 DR
24.11.2016 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Ustanovitev probacijske službe
Odgovorni resor Ministrstvo za pravosodje
Rok za realizacijo 01.12.2017
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MP  23.06.2017  Zakon o probaciji, ki prinaša povsem novo, celovito ureditev izvajanja alternativnih oblik kaznovanja storilcev kaznivih dejanj, so poslanke in poslanci na 30. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije sprejeli s 53 glasovi za in 4 proti. Bistvo nove ureditve je, da lahko oseba, ki je obsojena na krajšo zaporno kazen, ostane v okolju, kjer živi in deluje, hkrati pa mora izpolniti določene obveznosti. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MP  31.03.2017  Vlada Republike Slovenije je na redni seji dne 16. 3. 2017 sprejela besedilo Predloga zakona o probaciji, ki bo v Državnem zboru obravnavan na rednem majskem zasedanju. Z Zakonom o probaciji bo vzpostavljen enoten organ za probacijo kot del sistema izvrševanja skupnostnih sankcij, ki bo združil izvajanje probacijskih nalog na enem mestu. Slovenija je še vedno edina evropska država, ki ne pozna centralizirane, profesionalizirane probacijske službe, četudi se o potrebi po njeni ustanovitvi govori že desetletje. Tuje izkušnje kažejo, da se s profesionalizirano probacijsko službo izboljša izvajanje nadzora pri alternativnih kazenskih sankcijah, kar posledično pomeni znižanje stopnje povratništva ter zaporniške populacije oz. boljšo varnostno situacijo v družbi. Na ministrstvu smo za delovanje probacijske službe zagotovili tudi evropska sredstva. Probacijska služba bo z delovanjem pričela 1. aprila 2018.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MP  17.01.2017  Vlada Republike Slovenije se je na seji dne 27. 7. 2015 seznanila z informacijo o potrebi po vzpostavitvi probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Z namenom ureditve področja je minister za pravosodje imenoval člane medresorske projektne skupine, katere naloga je bila priprava predloga gradiva vseh potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb ter akcijski načrt ustanovitve probacijske službe v Sloveniji. Medresorska projektna skupina je analizirala obstoječe stanje v Republiki Sloveniji na področju izvrševanja alternativnih kazenskih sankcij, pripravila poročila o obstoječem stanju, s kritičnimi ugotovitvami in predlogi za nadaljnjo ureditev področja. V sklopu delovanja medresorske skupine se je oblikovala ožja delovna skupina, ki je preučila določbe kazenskega zakona, predvsem v poglavju, ki ureja kazni, v poglavju, ki ureja opozorilne sankcije in v poglavju, ki ureja temeljne določbe o izvrševanju kazenskih sankcij iz vidika, katere vsebine posameznih členov prenesti v nov zakon o probaciji, katere vsebine pa dopolniti oz. spremeniti, da bo izrekanje kazenskih sankcij bolj učinkovito; pripravila je tudi predlog institucionalne ureditve in akcijskega načrta, ki ga je medresorska skupina potrdila. Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe v Republiki Sloveniji s predlogom potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb, je bilo obravnavano in sprejeto na 98. redni seji Vlade dne 28. 7. 2016. Probacijska služba je bila ustanovljena oktobra 2016. Dne 23. 11. 2016 je MP posredoval Predlog zakona o probaciji v strokovno in medresorsko usklajevanje z rokom za pripombe 23. 12. 2016.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  Admin  24.11.2016  Ukrep je prioriteta Vlade in je v fazi realizacije.