Natisni

Naloga

Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS

Ukrep / Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS

Zgodovina statusov

05.04.2017 R
24.11.2016 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS
Odgovorni resor Ministrstvo za kulturo
Rok za realizacijo 22.01.2017
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.04.2017  Pravilnik o spodbujanj vlaganj v avdiovizualno produkcijo je bil objavljen v Uradnem listu št. 7/17 dne 15.2.2017, z začel pa je veljati dne 2.3.2017. Na podlagi navedenega pravilnika je Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije dne 17.3.2017 objavila javni poziv za sprejemanje vlog. Na podlagi ukrepa se pričakuje povečano dejavnost na področju avdiovizualne dejavnosti na ozemlju RS, ker je ukrep namenjen predvsem tujim produkcijam, ki se odločajo za produkcijo in postprodukcijo na ozemlju RS, pozitivni učinki so predvideni na področju povečane porabe avdiovizualnih storitev, turistične dejavnosti, povečanja zaposljivosti. Črpanje sredstev je predvideno v proračunu 2018.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  Admin  24.11.2016  Ukrep je prioriteta Vlade in je v fazi realizacije.