Natisni

Naloga

Sprememba Zakona o dohodnini - ZDoh-2

Opis naloge

Zakonodaja s področja zakonitih migracij, kamor sodijo tudi tuji strokovnjaki, je v veliki meri vezana na evropsko zakonodajo, ki že sedaj z različnimi ukrepi spodbuja visokokvalificirane tujce za delo in prebivanje na področju Evropske unije (npr. modra karta). Kot na področju sprejema v državljanstvo Republike Slovenij, tudi Zakon o tujcih že sedaj omogoča izdajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji zaradi interesa države. Tujcu se izda dovoljenje za začasno prebivanje na predlog zainteresiranega ministrstva, če Vlada RS sprejme sklep, da je njegovo prebivanje dejansko v interesu države. Takih dovoljenj za prebivanje v letu 2016 ni bilo izdanih, v letu 2015 pa le 2. Glede na navedeno menimo, da je ukrep glede spremembe zakonodaje na področju izdaje dovoljenj za prebivanje nepotreben in naj se izloči.

Ukrep / Učinkovito privabljanje in uporaba znanja iz tujine za razvoj Slovenije

Zgodovina statusov

28.12.2017 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprememba Zakona o dohodnini - ZDoh-2
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2017
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  28.12.2017  V Državnem zboru RS je sprejet predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki uvaja posebno shemo za napotitve na čezmejno opravljanje dela. Shema določa, da se ob izpolnjevanju določenih pogojev 20 % (in ne več kot 1000 € na mesec) dohodka iz delovnega razmerja ne vključi v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja. Cilj predloga je izboljšanje konkurenčne slike Slovenije, ohranjanje in ustvarjanja novih delovnih mest v Sloveniji ter ustvarjanje dodane vrednosti v Sloveniji z znanjem, ki ga posamezniki pridobijo v tujini ali prinesejo iz tujine, s tem pa tudi ustvarjanje kakovostnejših delovnih mest.