Natisni

Zgodovina statusov

28.02.2018 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprejem Zakona o spodbujanju investicij
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 28.02.2018
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  28.02.2018  S strani Odbora za gospodarstvo Državnega zbora (DZ) je bil podprt Zakon o spodbujanju investicij. 15. 2. 2018 je bil obljavljen v Uradnem listu RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542