Natisni

Naloga

Vzpostavitve enotnega spletišča startu ekosistema (eVEM za izvajanje e-postopkov države in nadgradnja spletišča www.startup.si za informiranje in podporo inovativnim zagonskim (startup) podjetjem)

Ukrep / Aktivno privabljanje tujih zasebnih investitorjev v Slovenijo in vzpostavitev močne promocije

Zgodovina statusov

17.02.2020 R
26.03.2019 DR
04.06.2018 N
16.03.2018 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitve enotnega spletišča startu ekosistema (eVEM za izvajanje e-postopkov države in nadgradnja spletišča www.startup.si za informiranje in podporo inovativnim zagonskim (startup) podjetjem)
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2019
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  17.02.2020  Ministrstvo za javno upravo in Startup ekosistem sta se povezala. Izvedena prenova portala eVEM in portala startup.si.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  26.03.2019  Slovenski podjetniški sklad in MGRT bosta kot soorganizatorja platforme Start:up Slovenija, ki upravlja www.startup.si zagotovila še boljše informiranje domače in tuje zaninteresirane javnosti o dogajanju in priložnostih v okviru slovenskega startup ekosistema ter napotkih za učinkovitejše poslovanje startupov v administrativno zahtevnem okolju (napotki za najzahtevnejše administrativne postopke, predstavitev deležnikov startup ekosistema na enem mestu, zbiranje povratnih informacij startupov glede težav s postopki v ekosistemu,…). 
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  04.06.2018  Aktivnosti se še niso pričele izvajati, vendar so predvidene v Akcijskem načrtu Slovenija-dežela startupov.  
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  16.03.2018  Aktivnosti se še niso pričele izvajati.