Natisni

Naloga

Organizacija startup delegacij na mednarodnih investicijskih dogodkih

Opis naloge

Organizacija startup delegacij iz Slovenije na mednarodne investicijske dogodke za startup podjetja (na primer: Slush, Web Summit, Pioneers, CES, ipd.).

Ukrep / Aktivno privabljanje tujih zasebnih investitorjev v Slovenijo in vzpostavitev močne promocije

Zgodovina statusov

25.09.2019 R
26.03.2019 DR
04.06.2018 N
16.03.2018 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Organizacija startup delegacij na mednarodnih investicijskih dogodkih
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2020
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  25.09.2019  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in izvajalski instituciji Slovenski podjetniški sklad in SPIRIT Slovenija organizirajo dogodke in konference z namenom krepitve investiranja v slovenskem gospodarstvu: konferenca PODIM, konferenca na temo internacionalizacije, dogodki v okviru MOS Celje. Predvideni sta še konferenci na temo digitalizacije (kibernetske varnosti) in umetne inteligence. Slovenski podjetniški sklad je pripravil tudi projekt Usposabljaje podjetij v tujini, s katerim bo omogočeno, da se slovenska inovativna podjetja usposabljajo, izobražujejo in mrežijo v tujini. Slovenski podjetniški sklad izvaja tudi projekt Vsebinska podpora MSP.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  26.03.2019  Slovenski podjetniški sklad in MGRT bosta kot soorganizatorja konference PODIM v mesecu maju zagotovila krepitev investicijskega dela konference in še intenzivnejše promocije v mednarodnem okolju. Investicijski del konference predstavlja odlično priložnost za vabljenje uglednih svetovnih investitorjev v Slovejio. Prav tako bosta Slovenski podjetniški sklad in MGRT spodbudila nastanek novega investicijskega dogodka v jesenskih mesecih, kjer bi sodelovala kot so-organizatorja. Najboljšim startupom identificiranim v okviru domačih dogodkov, programov oziroma izborov v soorganizaciji Slovenskega podjetniškega sklada in MGRT, ki so tudi vpisani v startup register, bodo omogočeni organizirani obiski mednarodnih investicijskih dogodkov (Slush, Web Summit, Pioneers, CES, ipd.). Slovenski podjetniški sklad in MGRT bosta aktivno izvedla spodbude podjetij za usposabljanje v tujini v startup vozliščih po svetu s poudarkom na Silicijevi dolini.  
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  04.06.2018  Aktivnosti se še niso pričele izvajati - vendar je ukrep predviden v Akcijskem načrtu Slovenija - dežela startupov.  
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  16.03.2018  Aktivnosti se še niso pričele izvajati.