Natisni

Naloga

Ustanovitev slovenske hiše v največjih startup mestih oz. vzpostavitev podporne mreže za spodbujanje internacionalizacije za olajšanje dela startup podjetij

Opis naloge

Startup skupnost pripravi predlog dveh modelov glede omogočanja stalne prisotnosti startupov v tujini (startup hiše v največjih startup mestih). Predlog se prouči z vidika izvedljivosti zaradi zakonskih okvirov. Realizira se ukrepe za spodbujanje internacionalizacije in promocje podjetij v tujini.

Ukrep / Aktivno privabljanje tujih zasebnih investitorjev v Slovenijo in vzpostavitev močne promocije

Zgodovina statusov

09.01.2020 R
25.09.2019 DR
30.01.2019 DR
04.06.2018 DR
16.03.2018 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Ustanovitev slovenske hiše v največjih startup mestih oz. vzpostavitev podporne mreže za spodbujanje internacionalizacije za olajšanje dela startup podjetij
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2019
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  09.01.2020  Zaradi kompleksnosti ukrepa in omejitev, ki izhajajo iz zakonske ureditve, realizacija naloge kot je bila predlagana s strani Start-up skupnosti ni mogoča, MGRT pa je skupaj z javno agencijo SPIRIT izvajal aktivnosti za aktivno privabljanje tujih zasebnih investitorjev in za spodbujanje internacionalizacije ter promocijo slovenskega gospodarstva v tujini. V letu 2019 je bilo z izvajanjem aktivnosti spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij podprtih 2.149 podjetij in 13 poslovnih klubov v tujini. Z namenom spodbujanja internacionalizacije podjetij in tujih neposrednih investicij je bilo organiziranih 153 dogodkov (izhodne (19) in vhodne (9) gospodarske delegacije, B2B dogodki (4), dnevi dobaviteljev (4), seminarji in delavnice (13), skupinske predstavitve na sejmih v tujini in doma (12; od tega 3 investicijsko-nepremičninski), poslovni dogodki, ki so ji pripravili poslovni klubi v tujini (66), organizacija investicijskih konferenc (3), predstavitev slovenskega poslovnega in investicijskega okolja na poslovno-promocijskih dogodkih (23)). V okviru izvedenih dogodkov so podjetja vzpostavila 5.743 kontaktov in pridobila oz. realizirala 119 poslov. Posebna aktivnost na področju spodbujanja internacionalizacije je bil javni razpis za sofinanciranje dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019, v okviru katerega je bila podprta izvedba določenih aktivnosti 13 slovenskih poslovnih klubov v tujini. Tudi v letu 2019 pa je bil uspešno izveden program usposabljanja za pripravo izvoznega načrta, kjer je sodelovalo 15 slovenskih podjetij.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  25.09.2019  Slovenski podjetniški sklad je pripravil projekt Usposabljanje podjetij v tujini, ki bo omogočil slovenskim inovativnim hitrorastočim podjetjem pridobivanje novih znanj, navezovanje kontaktov, mreženje ter pridobivanje investitorjev s tem, da se bodo vključili v pospeševalniški program v tujini (Silicijeva dolina, ...). Projekt je trenutno v fazi pregleda na Službi Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  30.01.2019  Slovenski podjetniški sklad je pripravil predlog projekta Usposabljanje podjetij v tujini, kjer je predvidena udeležba podjetij v osnovnem oz. napredem programu v tujini (npr. Silicijeva dolina). Projekt bo pripravljen in se bo pričel izvajati v letu 2019. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  04.06.2018  Ukrep je predviden v Akcijskem načrtu Slovenija-dežela startupov. Slovenski podjetniški sklad pripravlja predlog projekta.  
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  16.03.2018  Aktivnosti se še niso pričele izvajati.