Natisni

Naloga

AKCIJA ZBUDIMO SE! Ste prejeli račun? Zahtevajte ga!

Opis naloge

Nadgraditi in dodatno spodbujati kampanjo Tržnega inšpektorata RS. TIRS je akcijo Zbudimo se! začel januarja 2011. Akcija je usmerjena v spremembo miselnosti vseh državljanov (podjetij, potrošnikov, pa tudi medijev), da so delo na črno, zaposlovanje na črno, neizdajanje računov in prikrivanje dejanskega prometa podjetij nekaj, kar je družbeno nesprejemljivo. Akcija je usmerjena tudi v spremembo zakonodaje, ki bo omogočala učinkovit nadzor in odvračilne sankcije, npr. spremembe Zakona o gospodarskih družbah (da bi se onemogočilo neomejeno ustanavljanje podjetij na zalogo in s tem omogočanje neprevzemanja odgovornosti za kršitve).

Ukrep / Spodbujanje občutka zavezanosti državljanov o posledicah sive ekonomije

Zgodovina statusov

17.09.2015 R
15.09.2015
28.05.2015
26.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja AKCIJA ZBUDIMO SE! Ste prejeli račun? Zahtevajte ga!
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Aktivnost: Možnost, da bi se v predpisih omogočilo potrošniku, da v kolikor račun ni izdan, ga ni dolžan plačati, ali pa naj se ponovno uvede sankcijo za potrošnika, ki izdanega računa ne vzame. Ukrep je bil že realiziran z Zakonom o davčnem potrjevanju računov sprejet 20. 7. 2015, ki določa, da se z globo 40 EUR kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi. 
01.05.2015 - 31.08.2015  MF  15.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
01.02.2015 - 30.04.2015  MF  28.05.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  Nadaljujejo se aktivnosti na področju preprečevanja sive ekonomije. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  DURS je v skladu s strategijo Vlade Republike Slovenije že v letu 2013, nadaljuje pa jo tudi v 2014, izredno povečal aktivnosti v boju zoper sivo ekonomijo, tako z aktivnostmi nadzora, kot tudi s preventivnimi aktivnostmi in osveščanjem, vse s ciljem povečanja prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti. Za pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti in obvladovanje sive ekonomije je zelo pomembno, zavedanje vseh zavezancev za davek, kot tudi vseh državljanov.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014